За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Пилотиране на услуги за деца и семейства

7 октомври 2021

От 20.09 стартирахме дейността Пилотиране на услуги за деца и семейства по проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“. Целта на дейността е да се приложи опитът на Исландия по отношение на приобщаващото образование, който отразихме подробно в сравнителен анализ и редица разработени методи и насоки за работа.

Дейности като:

  • Групови занимания в Монтесори среда
  • Индивидуална работа с психолог
  • Музикален терапевт и логопед
  • Групова гимнастика ,,Движение с кинезитерапевт, както и
  • Работа с родители

ще бъдат провеждани с цел подпомагане прехода и адаптиране в детска ясла/градина/училище. В ,,Раче-Първолаче, както нарекохме и групата, която работи с деца на възраст 5-6 г. в посока плавен преход към училище, ще работим за развиване на познавателни умения, работа за концентрация на вниманието, подобряване на фината моторика и координацията, развитие на графични умения, както и за правилен трипръстов захват.

 

Група ,,Движение ще работи с деца на възраст 3-7 г. като чрез физически упражнения ще развива двигателните   умения, ще работи за координация и баланс и зрително-пространствена ориентация, както и ще научи децата да работят в група, което ще подпомогне по-лесното им включване и адаптация в часовете по физическо възпитание и спорт в детски градини и училища.

В индивидуалната работа ще се разгледат индивидуалните възможности, нужди и потребности на детето и ще се работи за подобряване на уменията, необходими за включване в образователната система. В рамките на проектната дейност ще работим активно с родители, учители, педагози, медицински и други специалисти, директори на детски градини и училища и други, с които да подобрим междусекторното сътрудничество в посока плавен преход и подготовка на приобщаваща среда.

Дейностите се провеждат в изпълнение на проект
„Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца
със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“,
финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни