За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

С модерна мултисензорна зала ще разполага новият терапевтичен център на Карин дом

13 юли 2021

Напоследък имаме много за споделяне и се радваме, че можем да ви зарадваме с още хубави новини във връзка с новият терапевтичен център, който Карин дом започна да строи във Варна. Както знаете едно от големите предимства на сградата е нейната многофункционалност и повече възможности за терапия на децата.

За наша голяма радост компания Каргил България ни подаде ръка за пълното оборудване на Мултисензорната зала в новия терапевтичен център на Карин дом. Компанията е дългогодишен наш партньор, който многократно е подкрепял терапевтични програми и инициативи на Карин дом.

Залата ще бъде 31м2 и ще отговори напълно на всички съвременни практики за работа в такава среда. Благодарим на Каргил България, които без колебание се отзоваха и споделиха нашият стремеж децата със специални нужди да получат възможности за терапия, целяща тактилна, вестибуларна и сетивна стимулация за преодоляване на сензомоторни нарушения! Проблемът със сензорните дефицити и интегрирането на сетивата е от изключително значение за цялостното развитие на детето, за неговата активност, инициативност, успешно социално включване и образование!

Терапията в такава зала има широко приложение и се прилага при деца с различни състояния – с разстройства от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на вниманието, с умствена изостаналост, със специфични обучителни трудности, деца с генетични аберации, с ДЦП, зрителни или множество увреждания, деца в будна кома, недоносени бебета и други диагнози и състояния. Заниманията се провеждат индивидуално или в група от 4-8 деца като броят и честотата на сесиите се определя от нуждите на децата.

В ранното детство сензорните възприятия са от изключително значение за цялостното развитите на всяко дете. Често децата със специални потребности не получават по естествен начин необходимите усещания, което обикновено рефлектира върху развитието им и в последствие води до проблеми в поведението, комуникацията, обучението и др.

Мултисензорната стая е безопасна, предварително подготвена среда, в която по приятен за детето начин и чрез игра, може да се работи за придобиване на подходящия опит, за разширяване на интереса към околния свят, за развиване на умения и нормализиране на психичното състояние. С допълнително сензорно въздействие, целим да помогнем на съзряването на централната нервна система на децата.

Още през 2008 г. в Карин дом е оборудвана една от първите мултисензорни стаи за терапия на деца със специални потребности в България, която дава възможности за стимулация на всички сетива., за да отговорим на потребностите на децата от допълнителна сензорна стимулация. Окуражени от резултатите, които постигаме през годините, решихме да пренесем този метод на терапия и в новата сграда на Карин дом. Работата в мултисензорната среда също е предизвикателство за всеки терапевт. За това всички специалисти, работещи в Карин дом преминават допълнителна квалификация за работа в мултисензорна среда.

Вижте повече за проекта за нов терапевтичен център на Карин дом и как можете да станете партньор!

Благодарим на Каргил България за приятелството и доверието! 

Снимката е илюстративна.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни