За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Седмична интензивна терапия за деца от страната

23 март 2023

От февруари 2023, с помощта на подкрепата на Сдружение „Приятели на България“, стартирахме интензивна седмична терапия за семейства от страната. Терапията е 5-дневна и разработена спрямо индивидуалните нужди и потребности на всяко дете и неговото семейство. Основно предимство и полза на интензивната програма е това, че терапията се случва пред родителите и с тяхното участие, т.е. прилага се семейно-ориентираният подход.

След индивидуално обследване и оценка на нуждите на детето, специалистите изготвят седмична програма за работа. В зависимост от потребностите, могат да бъдат включени физиотерапевт, психолог, логопед, социален работник. Въвличането на семейството в терапевтичния процес не само като наблюдател, но и като активен участник, цели да подготви родителите чрез насоки и съвети как да продължат да работят с детето у дома. Всяко семейство получава разработена индивидуална програма за работа у дома, която да осигури продължителна подкрепа на детето у дома и техники за справяне с предизвикателства в ежедневието на родителите. При необходимост, семействата имат възможност да получат допълнителна консултация за проследяване на развитието или обсъждане на възникнал казус.

 

Щастливи сме от обратната връзка на родителите, които споделят, че насоките за приучаване на гърне, преодоляване на агресията, създаване на хранителни навици и изграждане рутина за сън, значително са им помогнали да оказват пълноценна подкрепа на своите деца и да въведат структура в ежедневието на своето семейство. Родителите споделят също, че благодарение на терапевтичните дейности, осъзнават потенциала на своите деца и нуждата от това той да бъде развиван, виждайки децата си за пръв път да извършват определени действия, да се концентрират върху задача, да изговарят думи и др.

Някои семейства с опит в чужбина добавят, че методите за работа и техниките, които прилагат специалистите на Карин дом в работата си с децата, съвпадат с начините на работа на водещи терапевти и експерти от други държави.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни