За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Веселина Тинчева

Специалист социални дейности, обучител

Семейството, семейно-ориентирания подход в работата с децата, превенция на изоставянето на деца в институции, нормативна уредба свързана с децата от уязвими групи са теми, които силно вълнуват Веселина. Освен като обучител, Веси е и социален работник към ЦСРИ Карин дом и активно работи с деца и семейства. Провеждала е академични часове на студенти от специалност „Социални дейности” по дисциплината „Учебна практика” в Медицински колеж - Варна.

Образование

 • Магистър „Социален мениджмънт“ - Технически университет, Варна
 • Бакалавър „Управление на здравни грижи“ - Медицински университет, Варна

Сертификати

 • Как да работим с родителите – мотивиране на семейството за психологична работа със специалисти
 • Въведение в коучинга и използването на коучинг модели за по-ефективен семейно-ориентиран подход при работа с родители на деца с увреждания
 • Управление и качествено предоставяне на социални услуги и механизми за ефективно партньорство и взаимодействие между общинските власти и неправителствени организации при предоставянето на социални услуги
 • Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение
 • Семейно-медиирана интервенция
 • Креативно мислене и иновативност
 • Подходи за работа с деца с агресивно поведение

Публикации

 • „Семейно-ориентирани практики в Карин дом, утвърждаващи ролята на родителите в терапията на деца със специални нужди“ - юбилейно издание на Медицински форум /в съавторство/
 • Бележник 2013, 2014 и 2015г.: „Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ на Национална мрежа за децата /в съавторство/