За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Стефка Цветанова

Клиничен психолог, обучител

Стефка е част от екипа на Карин дом от 2011 г. Професионалните интереси на Стефка са свързани с нарушения от аутистичния спектър и хиперкинетичните разстройства. Интересува се от прилагането на семейно-ориентираният подход при работата с децата. В момента се обучава за психотерапевт към школата по Позитивна психотерапия във Варна.

Образование

 • Магистър по „Социална и юридическа психология“ - СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
 • Бакалавър по специалността Психолог и учител по психология“ - ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен

Сертификати

 • Курс „Семейно, групово и индивидуално консултиране“ - ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен
 • Pyramid educational consultants, Functional ABA: Pyramid Approach to Education Basic Training, Skopje, Macedonia
 • Сертифицирано обучение в тест Бейли III по проект на WWO – „Фондация за деца в риск по света“
 • Обучителен семинар на тема: „Норма и патология в психичното развитие при деца до шест годишна възраст“ – Дружество по позитивна психотерапия в България
 • Тренинг семинар на тема: „Подходи за работа с деца с агресивно поведение“ - Дружество по позитивна психотерапия в България

Квалификации

 • „Клинична и консултативна психология“ - СУ „Св. Климент Охридски“-гр. София

Публикации

 • „ Подготовка за включващо образование за деца от спектъра на аутизма – терапевтични методи и подходи “, публикуван в сборник доклади от VI Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, Варна 2013год. /в съавторство/
 • МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията“ - Варна, 2014г. - Екип на Фондация „Карин дом“ /в съавторство/
 • „Наръчник в помощ на учителите от масови детски градини“ – издаден по проект „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини“, Варна 2015год. /в съавторство/