За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Терапевтична група „Малки+“ в Карин дом обявява допълнителен прием за деца от 2 до 3 години

25 октомври 2016

Скъпи родители,

терапевтичната група „Малки+“ в Карин дом обявява допълнителен прием за деца от 2 до 3 годишна възраст за 2016/2017г.

Група „Малки+“ предлага нов модел на услуга, който няма еквивалент в България. Тази терапевтична група има вече три годишен опит и доказани резултати за деца с комуникативни затруднения от широк спектър. Терапевтите, работещи в групата са обучени от специалисти по ранно детско развитие от САЩ, непрекъснато надграждат своята квалификация и усвояват нови международно признати методи за работа с деца със специални потребности.

Групата се води от Николета Йончева – логопед  и обучител. Посещенията са 2 пъти седмично от 9:00 до 10:30ч. В групата заедно с детето се включват – родители, баби, дядовци, по-големи братя и сестри и други, които го обгрижват.

Николета Йончева има опит в различни новаторски проекти, свързани с хората с увреждания, реализирани, както в страната, така и в чужбина. Нейните професионални интереси са в областите: комуникация, жестов език, ранно детско развитие и семейно-медиирана интервенция. Николета Йончева е сертифициран ABA и PECS терапевт. В момента е Докторант по „Логопедия“ в СУ „ Св. Климент Охридски“ – София. Вижте повече за Ники.

В групата също така се включват и консултанти от програма „Ранна интервенция“ на Карин дом – логопед, психолог, рехабилитатор, социален работник, както и помощник възпитател.

Целите на групата са насочени към обучението на близките на детето в различни стратегии за опознаване, оценка, подобряване на общуването и подкрепа в ежедневните предизвикателства, свързани със състоянието му. „Малки+“ подпомага развитието на функционалната комуникация и адаптивните умение на детето, както и приобщаването му в детско заведение.  Семейството получава консултация и обучение освен в групата и поне един път месечно в дома, детската градина (ако детето посещава такава), на площадката и навсякъде, където родителят изпитва затруднения в ежедневието с детето.

Условия, за да бъде включено детето в група „Малки+“:

–          Детето да е на възраст между 2-3 години;

–          Да има затруднения в някоя от следните области: двигателно, сензорното развитие, социални умения, комуникация, адаптивните умения в ежедневието и самообслужването;

–          Поне един член от семейството да посещава редовно групата заедно с детето;

–          Местоживеенето на семейството да е в град Варна;

–          При постъпване в групата детето трябва да се включи и в програма „Ранна интервенция“ на Карин дом.

За повече информация можете да се свържете с Николета Йончева до 30.11.2016г.,

между 12:00-16:00ч. на тел: 0895 952 033 или на имейл: nyoncheva@karindom.org

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни