За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Запознайте се с EASPD – Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания

5 ноември 2016

EASPD = Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания
European Association of Service Providers for Persons with Disabilities

EASPD е неправителствена организация, която промотира работата и мненията на своите членове – над 130 организации, предоставящи повече от 12 хиляди социални услуги в 29 европейски страни.

Асоциацията си поставя като основна цел да насърчава наличието на равни възможности пред групата от над 80 милиона хора с увреждания в Европа и разпознава доставчиците на услуги като ключов елемент за постигане на тази цел.

EASPD работи в посока

  • Пълното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;
  • Осигуряването на висококачествени социални услуги, ориентирани към потребителите и администрирани по отговорен, ефикасен и ефективен начин;
  • Справедливи условия на труд и възможности за учене през целия живот за служители, заети в сферата на услугите.

Историята на EASPD започва през 1995 след среща с представител на Европейската комисия. На въпроса защо за Комисията е толкова трудно да разбере какво искат доставчиците на услуги, той отговаря „Организирайте се и тогава се върнете“. Отговорът може би е изглеждал груб по онова време, но представителят е имал право. Така през 1996 година се поставя началото на EASPD. През 1999 асоциацията приема много на брой нови членове от Европейския съюз, а през 2005 година EASPD отваря врати за членове от всички 47 страни от Съвета на Европа.

Членство в EASPD

Карин дом е една от българските организации членове на асоциацията.

Всяка българска организация, която предоставя услуги за хора с увреждания, може да кандидатства за членство в EASPD. Научете повече и как да кандидатсвате тук.

Членовете на EASPD получават актуална, изчерпателна информация за случващото се в Европа и проблематиката в областта на услугите за хората с увреждания. Чрез дейностите на EASPD по застъпничество и лобиране в Брюксел, Страсбург и Европа като цяло, организациите получават право на глас на европейско равнище и укрепват репутацията си.

Членовете научават за допълнителни възможности за финансиране и получават подкрепа, за да развият и представят своите проектни идеи.

Готова е и „Информационната система за финансиране от ЕС“. Новият инструмент на EASPD дава на членовете достъп до информация и „всичко, което трябва да знаят за възможностите за финансиране, достъпни в Европейския съюз“. Повече за системата тук.

Членуващите организации имат достъп до широка партньорска мрежа и възможност за обмяна на добри практики, опит и ноу-хау с подобни организации от други Европейски страни. Могат да представят и промотират своите събития, проекти и виждания на Европейско ниво пред всички членове и партньори.

Следете работата на EASPD

Facebook: facebook.com/easpdbrux

Twitter: twitter.com/easpd_brussels 

Website: www.easpd.eu

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни