За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за обучение „Креативни терапии в подкрепа на приобщаването”- 7 юли

9 юни 2023

Карин дом има удоволствието да ви покани на предстоящо обучение на тема: „Креативни терапии в подкрепа на приобщаването”. Програмата е одобрена със заповед РД09- 3558/13.07.2022 Г на Министъра на образованието и науката. Обучението е с продължителност 16 часа (частично присъствена) и носи 1 кредит.

Дата на провеждане: 7 юли 2023 г. от 9.00 до 16.00 часа.
Място на провеждане: на място в Карин дом, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86А
Обучението е подходящо за: професионалисти, работещи в образователната сфера, педагози, специалисти от социалните услуги, психолози; възпитатели; логопеди; педагогически съветници.

Цена: 120лв

Водещи: Обучителен екип на Карин дом – Веселина Тинчева, Бистра Бончева, Андреас Андреу

Начин на завършване: Тест и Удостоверение за преминатото обучение.

Задължителна регистрация ТУК!

Основни акценти:
Различните видове изкуства и игровите форми подпомагат детето при неговото самоизразяване, дават му възможност за комуникация с другите, както и изява на неговите възможности и чувства. Посредством изкуството се откриват и индивидуалните особености на детето. В много случаи се получава и отреагиране на сложни чувства, постига се тяхното изразяване,
което е своеобразен релаксиращ елемент и е от пряко значение в практика. Така педагогът/специалистът ще може индивидуално и целенасочено да организира своята възпитателна и терапевтична дейност по посока на дадения проблем във всеки конкретен
случай.

Посредством заниманията на децата с изкуство още от ранна възраст педагозите, специалистите и родителите могат да открият и редица заложби и да насочат усилията си за тяхното развитие и за формирането на различни специални способности (в това число и за различни художествени дейности) при децата. Също така е известно, че във възпитателния процес с децата и подрастващите (независимо дали се развиват типично /в норма/, или имат някакви затруднения) емоциите и чувствата имат своето определено и много значимо място и роля. Тук отново е ролята на изкуството в развитието на емоционалната сфера на детската личност, за изграждането на нейната естетическа култура, за формирането на чувствата и поведението.

Какво ще научите:

  • Ще имат възможност да се запознаят с планирането, подготовката и провеждането на арттерапевтична сесия.
  • Ще получат примери и идеи от практиката на Карин дом за индивидуална и групова работа с деца със специални потребности.
  • Ще се запознаят с различни видове изобразителни техники и материали и начин на приложение според потребностите на децата.

За контакти:

Магдалена Цонева – Мениджър обучителен център
Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни