За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Стартирахме създаването на открити образователни пространства в центрове за резидентни услуги

23 юли 2021

От месец октомври 2020г. екип на Фондация „Карин дом“ работи по проект „Подкрепа за центрове за резидентни услуги“, финансиран от Фондация „Кахане“. Проектът е за период 2020-2025г, като за това време ще се осъществят теоретични и практически обучения за създаване на открито образователно пространство с ръководителите и част от екипите на общо двадесет ЦНСТ от гр. Варна и други райони на България. До момента Фондация „Карин дом“ е подкрепила четири ЦНСТ от гр. Варна- ЦНСТ- Могилино, ЦНСТ-Владиславово, ЦНСТ- с. Тополи, ЦНСТ- Изгрев.

Благодарим на всички доброволци, които бяха ангажирани в дейностите на открито и помогнаха за създаването на Мултисензорни и зеленчукови градини в Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи на територията на Варна!

Artwork Cover: Izabela Markova

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни