За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Екипът на Карин дом завърши сертифициран Бобат курс за терапия на церебрална парализа при децата

19 юни 2023

За първи път в България в Карин дом беше организиран основен обучителен курс за деца по невроразвитийния подход Бобат за терапия на церебрална парализа и свързани неврологични състояния, 280 часа в рамките на 8 месеца, с водещ преподавателски екип на Белгийската Бобат асоциация. Курсът бе успешно завършен от 9 наши специалисти, което е голям успех и стъпка напред в терапията на деца с церебрална парализа.

Радостни и горди сме, че успяхме да организираме този курс, който да даде на терапевтите ни възможно най-солидната основа от знания, умения и увереност да прилагат метода в полза на децата и семействата. 

Курсът е сертифициран от европейската Бобат асоциация – EBTA (European Bobath Tutors Association). В него взеха участие 22 специалисти – лекар по физикална и рехабилитационна медицина, кинезитерапевти, рехабилитатори, ерготерапевти и логопеди от цяла България.

Бобат терапията е подход, насочен към семейството.

При планиране на терапията се прави детайлно наблюдение и оценка на движенията, играта, комуникацията, храненето, пиенето и самообслужването на детето. Взимат се предвид интересите и предпочитанията на детето, така че то да бъде мотивирано да участва и терапията да му бъде приятна. Обсъждат се заедно със семейството техните притеснения и какво биха искали да постигнат за детето. Целите на терапевтичната намеса се определят заедно със семейството. Физиотерапевтите, логопедите и ерготерапевтите работят заедно в рамките на една и съща терапевтична сесия, за да отговорят на комплексните затруднения, които често имат децата с церебрална парализа. Затова е важно те да имат общо разбиране и поглед върху детето, както и единни съгласувани цели, върху които да работят.

Бобат е базова концепция, залегнала в терапевтичната работа на Карин дом, която е в синхрон с основните ни принципи – екипност, холистичен подход към детето, участие на родителите и изграждане на умения за независим живот.

Концепцията се прилага в Карин дом още от стартирането на терапевтичната работа на организацията през 1997г. представена на екипа от британски детски Бобат терапевти. Концепцията Бобат е сред най-популярните и широко използвани подходи от терапевтите, работещи с деца с церебрална парализа и сходни неврологични нарушения. Тя възниква и се развива през 40-те и началото на 50-те години на миналия век от сем. Берта и Карл Бобат. Концепцията се основава на способността на мозъка да се адаптира към промяна и да се реорганизира и възстановява след неврологично увреждане.

Бобат концепцията за невроразвитийна терапия предлага един напредничав, интердисциплинарен подход на оценка, терапия и цялостна грижа за всеки индивид с ограничени способности, поради увреждане на двигателните (вкл.тонус и двигателни модели), сензорни, проприоцептивни и мисловни функции, в резултат на увреждане на ЦНС, да участва пълноценно в ежедневни дейности.

  • Бобат концепцията е клинично обоснована с насоченост към типичното развитие;
  • Основава се на клинични наблюдения, актуални за времето си т.е. еволюира;
  • Обхваща „как“, „какво“, „защо“, включително минало, настоящо и бъдещо развитие на детето;
  • Тя е трансдисциплинарен подход, включващ физиотерапевти, ерготерапевти, логопеди, лекари, ортезисти;
  • Целта е изграждане на функция за цял живот, чрез подготовка, обучение и повторение;
  • Насочена изключително индивидуално – тя е начин на мислене, анализ и разрешаване на проблемите, който гледа напред към бъдещето.

Благодарим за превода през цялото обучение на прекрасния преводач и приятел Нина Мартинова!

Благодарим на всички дарители и партньори, които съдействаха за финансирането на този изключително ценен за нас и децата, които подкрепяме курс!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни