За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Включи се в младежки проект „Моето послание има смисъл – аз мога да бъда промяната!“

 

Цел на проекта

Основната ни цел е да въвлечем младежи на възраст 15-29 г. в разнообразни, смислени и интересни доброволчески дейности и инициативи, включване в различни креативни работилници за създаване на продукти и въвличане в темата за социалното предприемачество.

Как да се включите в проекта?

За да се включите попълнете Формата тук! Срок за записване до 21 юни.

Специфични цели на нашата проектна идея

 • Стимулиране активността на младите хора и осмисляне на свободното им време
 • Повишаване на осведомеността по темата доброволчество като висша ценност и право – ползи, възможности и резултати
 • Разширяване на доброволческата общност и формиране на адекватна самооценка у младите доброволци
 • Повишаване чувствителността на младите хора към нуждите на обществото и повишаване на социалната им ангажираност
 • Акцентиране върху темата за социалното предприемачество, което е една прекрасна възможност за младежко предприемачество и развиване на партньорства, стига да имат нужните знания и насоки – един изключителен инструмент за устойчива социална икономика и отговорно общество.
 • Повишаване чувствителността към проблемите на околната среда и как биха могли да въздействат чрез различни дейности.
 • Предоставяне на ценни ресурси за подкрепа на тяхното личностно израстване и усъвършенстване
 • Придобиване на ценни знания и умения за функционирането на една неправителствена организация и защо е важна ролята на Гражданските организации у нас;
 • Повишаване на тяхната ангажираност и инициативност в посока природосъобразно мислене
 • Насърчаване на креативното и иновативно мислене и активност;
 • Придобиване на умения за вземане на решения, работа в екип, адаптивност, социални умения, умения да се развиват непрекъснато;
 • Намаляване % на младежката безработица чрез придобиване на различни нови умения.

Дейностите, които ще реализираме са фокусирани върху Младежкото предприемачество през призмата на социалните каузи

 • Посещения в социални предприятия и работилници за изработка на продукти. Ще организираме посещения в различни социални предприятия във Варна, като с част от тях, където е възможно, ще направим съвместни работилници за изработка на продукти.
 • Креативни работилници за изработка на продукти. Ще организираме няколко работилници за направа на продукти, в които имаме опит. Ще включим активно в тях родители на деца със специални потребности, които посещават Карин дом за терапия, които са част от социалното предприятие на Карин дом и изработват прекрасни продукти с кауза. При възможност изработените продукти ще представим на базар.

Как да се включите в проекта?

За да се включите попълнете Формата тук! Срок за записване до 21 юни.

Снимка: Карин дом, фотограф Гергана Енчева

Период на изпълнение

юни - октомври 2024

Финансира се от

по програма "Младежки проекти 2024" при Дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна.

Лице за контакт

Дарина Райкова
draykova@karindom.org
телефон: +359 52 302 518