За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Стратегия за развитие на фондация Карин дом 2015-2020г.

21 октомври 2015

На 18 октомври 2015 г. Управителният съвет на Карин дом прие „Стратегия за развитие на фондация Карин дом 2015-2020г.“. Документът е амбициозен и планира дейности, като: нови методи и услуги, сензорен басейн, диагностика, терапевтични групи за деца и родители; организиране на съботно-неделни инициативи за деца и родители; провеждане на информационни кампании за промяна на нагласите; он-лайн обучения; разработка на наръчници за родители и учители; разширяване на партньорствата с университети и др.

Стратегията е изработена въз основа на анализ на текущата ситуация и ангажиране на екипа, родители и други партньори в процеса на стратегическото планиране. С тяхно участие се надяваме да успеем да я реализираме и да допринесем за по-добър живот на децата със специални нужди и техните семейства в по-толерантно общество!

Стратегията е част от проект “Развитие на капацитета на Карин дом за организационна и финансова устойчивост”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. – www.ngogrants.bg

eegrants

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни