За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Управителен съвет на Карин дом

Иван Станчов
Почетен член

us-stancioff

Почетен член и пожизнен посланик на идеята и ценностите на Фондация Карин дом е г-н Иван Станчов. Той е роден през 1929 година в гр. София. Завършва Университета Джорджтаун във Вашингтон, САЩ. През 1990г. се завръща в България за пръв път след 47 години и без прекъсване се занимава с благотворителна и обществено-полезна дейност. Прочетете кратката биография на Иван Станчов тук.


Георги Богданов
Председател на УС

us-georgiГеорги Богданов има магистърска степен по Европейска социална политика и социална работа от Нов български университет, с дипломна работа върху добрите управленски практики. Доктор на науките към Историческия факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Има опит в управлението на проекти и изследванията в социалната сфера. Освен това е работил по редица проекти, свързани с деинституционализацията, развитието на социални услуги и антидискриминационни политики за деца и уязвими групи. Георги Богданов има значителен опит в работата с обществени групи, НПО, ромската общност в България, както и с изолирани общности посредством подхода за развитие на общностите.

Той е работил за Charity Know How – Великобритания, UNICEF, Световната банка, DG Employment Social Affairs and Equal Opportunities, както и множество други международни и национални организации. Като национален експерт той е член на две мрежи на ЕС, финансирани от Европейската комисия. Една от мрежите е свързана с антидискриминацията, другата е мрежа от експерти по социалното включване. От 2011 г. е член на управителния съвет на европейската мрежа за правата и благосъстоянието на детето – Юрочайлд (EUROCHILD). От април 2017 г. е президент на регионалната коалиция за закрила на детето Child Pact. Автор е и съавтор на редица доклади и изследвания в областта на благосъстоянието на децата, гражданските организации, децентрализацията, бедността и социалното включване, здравеопазването, социалните услуги.


Феодора Станчов
Член на УС

us-feodoraФеодора Станчов е съосновател и Монтесори педагог в Международното Монтесори училище в Тулуза, Франция. Тя участва като Монтесори специалист в беседи и уъркшопове във френски центрове за подготовка на учители.

Феодора започва въвеждането на философията на Монтесори в Карин дом през 2000 г. и продължава обучаването на екипа и досега. Тя самата е завършила своето обучение през 1991г. в Лондонския център на Международната Монтесори асоциация.


Анна Тайлър
Член на УС

us-annaАнна Тайлър се присъедини към борда на Карин дом през 2016 г. Tя е дългогодишен приятел на Карин дом  с опит в работата и ръководството на неправителствени организации. Анна има опит като председател на бордове, провеждането на кампании, включително и успешна кампания за електронни книги, имаща за цел да направи дигиталните книги достъпни за слепи читатели. Тя също така разработи идеята за това, което е вече достъпна образователна колекция в Обединеното кралство, която дава възможност на хората с увредено зрение и другите ученици с увреждания да имат същото време за достъп до обучение, както и техните връстници без увреждания. Ана има иновативни идеи по отношение на включването и достъпа до образование на хората с увреждания. Фокус на нейната работа е постигането на социалните промени, необходими за изграждането на приобщаващо общество, в което хората с увреждания са свободни да реализират своя потенциал и да живеят възможно най-добре. Работила е с банки, обществени услуги, търговски обекти, хотели и правителства, за да помогне за разработването на практика и политика, която да гарантира, че хората с увреждания не са изоставени. Анна вярва, че работата с деца с увреждания и техните семейства през първите години от живота е от изключителна важност, за да могат те да развият своя потенциал и гъвкавост и да живеят пълноценно.

Анна обича да разучава нови дестинации и е писала по темата за пътуване с увреждане на зрението. Тя редовно пише за живота със загуба на зрение в блога си “The Blind Truth Blog” (“Сляпата истина”), който е определян като “трогателен” и “много, много забавен”.


Деница Димитрова
Член на УС

us-denicaДеница е дългогодишен приятел и съмишленик на Карин дом.  Инициатор е на много законодателни промени в областта на правата на хората с увреждания, работи за активното включване на хората със специални потребности в България. Била е член на парламента, член на комисията по труда и социалната политика, член на комисията по публична администрация, заместник-председател на комисията по енергетика, председател на неформалната група за взаимодействие с хора с увреждания.

Деница има опит в изпълнението на социални проекти. Тя е координатор на проекти за “Достъпна архитектурна среда за хора с увреждания”, “Достъпно здравеопазване за хора с увреждания”, “Преодоляване на социалното изключване на възрастните хора”. Деница има бакалавърска степен от Икономически университет – Варна, Финансов анализ”.


Дориета Георгиева- Ангелова
Член на УС

us-dorietaДориета е бизнес лидер. Тя има управленски опит в компании като “”Петрокелтик” България”, “Тексако офшор България” ООД и в консултиране на проекти за нефт и газ.

Образование: The Open University – Edinburgh, Scotland, United Kingdom, Qualification Master of Business Administration и Минно-геоложки Университет – София, специалност хидрогеолог/ инженер-геолог, магистър.

Познава Карин дом от 1993 г. и оттогава до сега подкрепя дейността ни, както като дарител, така и вече като член на Управителния Съвет.


Веселина Василева
Член на УС

us-veselinaВеселина Василева Атанасова работи за Карин дом от 2009 – 2019г. като координатор проекти и директор развитие. Ръководи работата на екипа, отговарящ за проекти, маркетинг и комуникации, връзки с дарители. Работи активно за стартиране на Програма Ранна интервенция, осигуряване на нейната устойчивост и разпространение на програмата в България. Благодарение на нейните усилия и екипа Карин дом постига: общинско финансиране за своята Програма Ранна интервенция от 2013г., както и наградите „Проект на годината” през 2011 и 2016г. за проекти, подкрепящи ранната интервенция.

Веселина има опит и интерес в изследователска дейност по тематиката „Ранна интервенция”. Участва в разработката и управлението на ключови проекти за Карин дом, свързани с обучения по ранна интервенция, приобщаващо образование и промяна на нагласите към толерантност в обществото. Тя е и автор на проекта за изграждане на нов център за терапия на деца със специални нужди на Карин дом, който беше одобрен за финансиране от Фондация Велукс и получи подкрепата на Община Варна чрез предоставянето на терен за строителство.

Веселина е част от доброволните консултанти по кърмене във Варна. Подкрепя също каузата за развитие на онко-рехабилитация във Варна.


Доц. д-р Ружа Панчева
Член на УС

us-rouzhaДоц. д-р Ружа Панчева е педиатър, работещ в областта на детска гастроентерология и хранене, доцент в Медицински университет, Варна. От 2012г. е асистент в Катедра „Хигиена и бедствени ситуации”, Факултет по Обществено здравеопазване.

Доц. д-р Ружа Панчева работи активно по темите за хранителния статус при деца с аутизъм,  хранене при деца с множествени увреждания и здравословен хранителен режим при децата.

Член е на: “Български лекарски съюз”; “Асоциацията по клетъчна биология”; „ Педиатричен съюз”; „Европейско дружество по детска гастроентерология и хранене”; Регионален координатор на обученията на Националния комитет по кърмене.