За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Проведохме обучения на центрове за ранна интервенция в Чирпан и Стара Загора по проект с Уницеф

28 октомври 2021

Преминаха първите обучения на живо в ЦРИ Стара Загора и Чирпан, осъществени с подкрепата на UNICEF

На 14 и 15 октомври 2021г. специалисти Ранна детска интервенция от Карин дом посетиха градовете Стара Загора и Чирпан и проведоха първите обучения по проект “Пилотно реализиране на системен подход към ранна детска интервенция“, финансиран от Уницеф, България.
След поредица уебинари дойде ред и за обученията на живо! Следвайки предварително изготвена структура, съобразена с нуждите на новосформираните екипи, колегите от Карин дом: Елена Тодорова (психолог) и Петя Георгиева (рехабилитатор) – за Стара Загора и Светла Лазарова (логопед) и Димана Митева-Найденова (психолог) – за Чирпан, посетиха по места и проведоха надграждащи обучения. Сред основните теми, които се дискутираха по време на срещите, бяха „Междусекторното сътрудничество“, работещите методи и средства за популяризиране на услугата и изграждане на мрежа от услуги на местно ниво за сътрудничество и насочване.
Обсъдени бяха ролята на скрининга за ранна оценка на детското развитие, интерпретирането на резултатите и поднасянето на обратна връзка към родителите.

Подробно разгледахме етапите за подкрепа на родителите – възникнали първи притеснения, насочване към подходящи услуги на местно ниво и проследяване на случая. Представихме опита на Карин дом и ролята на социалния работник при първи контакт със семейството – работа с емоциите на родителите, ролята на водещия консултант за семейството и изграждане на първа доверителна връзка. Работа в екип и последваща подкрепа, включваща домашни визити и посещения в центъра. За екипа в Стара Загора важен въпрос представляваше ролята на рехабилитатора и семейно-центрирания подход при работа с рискови новородени бебета, непосредствено след раждането.

Под формата на ролеви игри проведохме т.н. “Рутинно-базирано интервю” и извеждането на цели за Индивидуален план за услуги на семейството. Представихме снимки, видеоклипове и аудио материали, онагледяващи работата на екипа по Ранна детска интервенция в Карин дом, Варна. Дискутирахме и чертахме план от последващи стъпки, пред екипите в Чирпан и Стара Загора.
По време на обученията се включиха и други колеги, назначени по РДИ на уврежданията и Компонент 3 към детски градини и ясли, а към групата в Чирпан се включи и Милена Маринова – Експерт ранна детска интервенция и приобщаващо образование към Уницеф. Протече взаимен и удовлетворяващ процес по обмен на знания и опит. Колегите споделиха, че всичко им е много полезно и се усещат по-уверени.

По проекта предстоят още обучения и супервизии. Обнадеждени сме, че ранната интервенция в България се случва поетапно и във всички градове. Екипите са силно мотивирани и подготвени за предизвикателствата на работата с деца и семейства!

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни