За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом е партньор в пилотното прилагане на „Гаранцията за детето“ на ЕС в България – Фаза III от подготвителното действие на ЕК

По покана на УНИЦЕФ – България Карин дом се включи в проекта за пилотното прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България – Фаза III от подготвителното действие на Европейската комисия. Проектът е финансиран от Европейската комисия, а Карин дом ще се включи в частта му, която ще работи за укрепване на капацитета на специалистите за ранна интервенция и за качествено приобщаващо предучилищно образование.

През ноември 2015 г. Европейският парламент прие резолюция, с която призова Комисията и държавите членки да въведат Гаранция за детето, така че всяко дете, живеещо в бедност да има достъп до безплатно здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим като част от европейски интегриран план за борба с детската бедност и препоръча на всички деца да се предостави достъп до качествени услуги в този изключително важен етап от тяхното развитие.

За подготовката и изпълнението на заложените цели, Европейската комисия финансира пилотното прилагане на „Гаранцията за детето“ – Фаза III от подготвителното действие на Комисията. Пилотното тестване на „Гаранцията за детето“ се осъществява с подкрепата на УНИЦЕФ в 7 държави-членки: България, Германия, Гърция, Италия, Испания, Литва и Хърватия.

В България пилотният проект е насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието и към децата от семейства в уязвимо положение, включително ромски деца от уязвими общности. Целта на проекта е да разшири достъпа и да подобри качеството на 4 вида услуги – патронажна грижа на семейства с малки деца, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието, качествено приобщаващо предучилищно образование и насочени към децата и семействата услуги за превенция и подкрепа с фокус върху децата от семейства в уязвимо положение. Пилотните дейности ще се изпълняват в 10 общини на територията на три области – Бургас, Сливен и Стара Загора и ще обхванат над 6,500 деца и родители и близо 600 специалисти от различни сектори.

Проектът е двугодишен (1.02.2021 – 31.07.2022).

Участието на Карин дом в инициативата ще се състои в:

• Предоставяне на дистанционни обучения, обучения на живо и методическа подкрепа за персонала по РДИ на услугите в Чирпан, Сливен и Стара Загора;

• Обучения и супервизии на учители и специалисти в 30 пилотни детски градини в 10 общини (Бургас, Айтос, Средец, Сливен, Твърдица, Котел, Нова Загора, Стара Загора, Казанлък, Чирпан) за осигуряване на по-приобщаващо ранно детско образование и ангажиране на родителите. Обученията ще бъдат фокусирани върху 4 ключови стълба за успешното приобщаване на децата и техните семейства:

  • Подкрепа за приобщаваща среда в детската градина
  • Ефективна ангажираност на родителите, вкл. комуникация с родители
  • Подкрепа за плавен преход между семейството или услугата по РДИ към детската градина и към началното училище. Темата е насочена към целия персонал в детските градини и включва специалисти от РЦПППО
  • Подобрено сътрудничество в рамките на екипа за подкрепа в детските градини

• Разработване на кратки практически насоки които да служат за подобряване на средата в детските градини в 4 теми – приобщаваща среда, участие на родителите, преход и взаимодействие в екип.

Мотивирани и вдъхновени сме да споделим нашия опит и знания в посока ранната подкрепа на всяко дете и семейство, изграждането на среда, която приема и подкрепи всяко дете и най – важнотo изработването на партньорски модел на работа с родители и между екипите ранна интервенция, детска ясла, детска градина, училище и ресурсни специалисти.

Още за проекта в България може да прочетете ТУК
Този проект е финансиран от Европейския съюз

© Карин дом, 2021
Информацията и възгледите в тази публикация е на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.

 

12

Период на изпълнение

01.02.2021 – 31.07.2022

Финансира се от

Европейската Комисия

Лице за контакт

Борислава Черкезова
bcherkezova@karindom.org
телефон: 052/302518

Новини