За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Солвей Соди

Партньорството между Карин дом и „Солвей Соди“ датира от 1997 г. За този период компанията развива своята корпоративна социална отговорност в подкрепа на децата със специални нужди, като активно подпомага дейността на Карин дом чрез участие в много съвместни проекти:

  • ремонт и оборудване на семинарната зала в Карин дом и асансьор към нея, позволяващ достъп на хора с физически увреждания;
  • подготвяне на кабинет със специално организирана среда с „Монтесори” материали, в който всяка седмица над 35 деца със специални нужди се учат на предучилищни, училищни, социални и ежедневни умения;
  • изграждане на първата специализирана площадка за игра за деца със специални нужди;
  • закупуване на специално оборудване за кабинета по физиотерапия, в който получават терапия над 100 деца всяка година и други.

„Солвей Соди“ подкрепя и коледната кампания на Карин дом, като изпраща картички, нарисувани от децата, до свои колеги и приятели.

За „Солвей Соди“, Девня

„Солвей Соди“ АД е част от международната химическа група „Солвей“ и най-големият завод в Европа за синтетично производство на калцинирана сода с номинален капацитет от 1,5 млн. тона сода годишно. Дружеството е един от най-големите инвеститори в България, осигуряващ 1% от националния износ.