За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Втора стъпка в младежкия проект – тренинг „Социално включване“

22 юли 2019

Продължават дейностите по проект за младите хора, които се стремят към природосъобразно и социално толерантно бъдеще “Младежко пространство за предприемачество и екология”

Проектът цели изграждане на младежко пространство на открито, където младите и активни хора да обсъждат проблеми, да търсят решения и да осъществяват идеи в креативна и адаптирана според нуждите им среда.

Независимо дали работим по проекти, организираме събития и кампании или каквато и да е друга дейност за създаване на по-справедливо бъдеще, главна роля играят Хората – всички Хора, независимо от своя произход, принадлежност или статус.

Как да повишаваме толерантността и социалната отговорност у младите хора?
Как да насърчаваме социалното сближаване и положително въздействие в общността чрез участието и на младежи в неравностойно положение?
Как да комуникираме и интегрираме успешно хора със специални потребности?

Това бяха водещите въпроси на втория тренинг по проекта, а по темата говори Веси Тинчева – Специалист социални дейности и Обучител в Карин дом.

Участниците започнаха с опознаване на пирамидата на потребностите, социалния фактор и активното индивидуално участие в събитията и промените в обществените нагласи. Поговориха и за по-активното участие на хора и младежи със специални потребности, особено с постижения в спорта, музиката и театъра като насочиха вниманието към взаимната мотивация и изграждането на доверие като ключов елемент при този процес.

В ход е и общата задача на участниците да работят съвместно за създаване на книга на постиженията на хора и младежи със специални потребности в сферата на спорта, изкуството, науката и др. Книгата ще бъде отпечатана и поставена на специална стойка в музей “Посланици на доброто” в Карин дом и ще служи за пример как екипната работа, подкрепящата среда и толерантното общество са основополагащи за щастието и благосъстоянието на всеки индивид.

Следете за повече информация относно предстоящи тренинги и работилници и не се колебайте да се свържете с нас.

Може да се присъедините и към активната фейсбук група Кариндомски доброволци, която е отворена за младежи, интересуващи се от темите за социалното предприемачество и природосъобразното мислене и тяхното съчетаване в полезни, дългосрочни и устойчиви дейности с положителен ефект върху средата и обществото.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни