За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Проект “Младежко пространство за предприемачество и екология”

Цел на проекта:

Да предостави възможност на 25 младежи на възраст 15-29 години, без значение техния социален статус, етническа принадлежност и пол, да повишат своите знания и умения в сферата на социалното предприемачество и екологията чрез включване в дейности, в които те ще бъдат основна движеща сила. Проектът цели създаване на младежко пространство за неформални дискусии и обучения, дебати и срещи в градината на Карин дом. Пространството ще отговаря на принципите за устойчиво развитие, природосъобразно мислене и младежко включване. Ще играе и ролята на споделено работно място на открито – място за млади бъдещи и настоящи предприемачи, еколози и хора с идеи, които имат нужда от творческа среда в близост до природата. Основно в проекта също така ще бъде включването на младежи със специални потребности, които са успели в една или друга област – спорт, театър, музика, рисуване и др.

Дейности:

1. Подбор на участниците – ще бъде разработена покана, която ще бъде обявена в началото на месец май на сайта и фейсбук страницата на Карин дом. След крайния срок на поканата ще бъдат селектирани 25 младежи на възраст 15-29 години. В края на месец юни участниците ще бъдат обявени и официално ще се даде старт на същинската работа и заниманията по проекта.

2. Тренинги, практически работилници и обособяване на младежко пространство:

Тренинг #1 “Важно ми е да ми е зелено!”: Ще се дискутират темите за устойчиво развитие, градска среда и околна среда; защо е важно да има зелени площи в градовете, как градината на Карин дом може да се ползва по-ефективно от млади хора. Фокус на дискусиите ще бъде извеждане на модел за младежко пространство – как младите хора си представят идеалното младежко пространство на открито – функции, съдържание, управление.
Тренинг #2 “Социално включване”: В този тренинг по-активно ще бъде участието на хора и младежи със специални потребности, особено с постижения в спорта, музиката и театъра. Идеята е взаимна мотивация и изграждане на доверие.
–  Практическа работилница #1 “Да си създадем пространство” – обособяване на младежкото място – реновиране на пространство, облагородяване на обстановката, закупуване на материали и оборудване
–  Младежки пикник –ще се открие официално Младежкото пространство за предприемачество и екология.
–  Тренинг и практическа работилница #3 “I CARE”– Тренингът ще бъде воден от хора с опит в работата в неправителствения сектор, разработване и управление на каузи и инициативи; хора, работещи в социалната сфера и с опит в работата с младежи. Участниците ще се групират по интереси в 5 групи от по 5-ма участника, ще излъчат по един ментор, ще дискутират помежду си тема/инициатива/събитие/кауза с фокус върху хора и младежи със специални потребности и ще изберат една, която да развият в собствен мини-проект, който ще бъде финансиран с малка сума в рамките на проекта.

3. Финална практика – Реализиране на мини-проекти.

Проектите могат да бъдат информационни, благотворителни, доброволчески, образователни, спортни, фондонабиращи и други. Единственото условие е те да бъдат с фокус върху хора и младежи със специални потребности.

Снимка: Миряна Бучкова