За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ресурси за родители

Приобщаващо образование

Научете за същността на приобщаващото образование и ползите от него. Ще откриете също документи, определящи държавната политика по отношение на децата със специални образователни потребности.

Към информацията за приобщаващото образование

10 информационни брошури за родители

Брошурите са подготвени за Вас от екипа на Карин дом и дават полезна информация в няколко области – слухови и зрителни нарушения, двигателно развитие, детска церебрална парализа, синдром на Даун, аутизъм, синдром на Аспергер.

Към брошурите за родители