За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Данъчни облекчения

ФОНДАЦИЯ „КАРИН ДОМ“, ЕИК: 813145053, с адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, м-ст Св. Никола, представляванa от Мая Донева – изпълнителен директор е Регистрирана в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията за извършване на дейност в обществена полза, което дава право на нашите дарители, български граждани и фирми, да ползват данъчни облекчения при подаване на своята годишна данъчна декларация.

  • Физически лица – 5%

Физическите лица могат да намалят данъчната си основа с до 5 на сто.

Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

  • Фирми и други юридически лица – 10%

Юридическите лица могат да намалят до 10 на сто от положителния си счетоводен финансов резултат.

Важно е да се знае, че общият размер на признатите за данъчни цели разходи за дарения не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба, а ръководителят на фирмата не бива пряко или косвено да се облагодетелства от направеното дарение.

Необходими документи

Ако искате да се възползвате от тези облекчения, свържете се с нас на телефон 052 30 25 18 или имейл marketing@karindom.org, за да Ви издадем и изпратим необходимите документи за направеното дарение.