За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за включване в нормирането на въпросниците ASQ-3 за България

27 февруари 2016

Карин дом прави изследване (скрининг) по проект „Нормиране на Въпросниците по възрасти и етапи (ASQ-3 и ASQ:SE) за България“. Скринингът се прави чрез попълването на два вида въпросници – по възрасти и етапи и социално-емоционален. Целта на изследването е да се определи и въведе официална норма за развитието на децата в България. Проучването обхваща деца от 1 месец до 5,5 годишна възраст като видът въпросник се определя според датата на раждане на детето и момента, към който този въпросник следва да бъде попълнен. Родителите дават рождената дата на своето дете и на база интервали, с които работят, специалисти от Карин дом определят кой вид въпросник е подходящ именно за неговата възраст.

Въпреки че въпросниците могат да бъдат разпространявани чрез детски ясли и градини, детски педиатри и психолози, акушеро-гинекологични отделения и центрове и други, въпросниците всъщност се попълват лично от родителите. Това е един интересен, обстоен и изключително полезен начин родителите да обследват развитието на своето детето. Самото попълване на въпросниците се извършва като родителите наблюдават детето и отбелязват отговорите на зададените въпроси. Това е доста интересно и за детето, тъй като и то бива въвлечено в самото попълване на въпросниците – има въпроси, на които то само трябва да нарисува, построи или каже нещо в отговор на поставени въпроси.

Включване в изследването за адаптация

Всеки специалист, представител на детска ясла или градина, представител на педиатрична клиника, болница или отделение, който работи с деца на възраст от 1 месец до 5,5 години, както и родители, чиито деца са в тази възрастова граница, биха могли да се включат в изследването като заявят своето желание като се свържат с Магдалена Цонева, имейл mtsoneva@karindom.org, телефон 0878 750 269.

Карин дом има ангажимента да разпечата и изпрати необходимия брой въпросници, както и да организира тяхното връщане обратно.

Снимка: healthandmindcare.com

Международен архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом


Learn more

Подкрепи терапията на децата в Карин дом


Donate Now