За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Група за игра дете – родител към услуга „Ранна интервенция“ на Карин дом

24 март 2023

Играта е основна дейност за детето между 1 и 4г. възраст. Тя е непрекъснат процес, за който не е необходимо определено време и място, а само желание. Тя е спонтанна и носи забавление и трупане на опит за детето и родителя. За това и създадохме групата за игра още със стартирането на програма „Ранна интервенция“ през 2010г. – за да стимулираме естествената нужда на детето от игра и трупане на опит.

Групата за игра дете – родител към услуга Ранна интервенция се води се от консултантите по ранно детско развитие в предварително подготвена среда в Карин дом. Насочена е към децата и техните родители, включени в услугата и е подходяща за деца на възраст 1-3г. за развитие на функционална комуникация и адаптивни умения.

Важна ли е играта?

Чрез играта децата опознават заобикалящия свят, трупат нови преживявания и опит, експериментират и творят. В групата децата развиват двигателни умения, учат се да боравят с предмети, започват по-добре да разбират речта и да я използват, както и усвояват умения да си взаимодействат с другите деца и възрастни. Придобитите тук навици децата пренасят в други ситуации в ежедневието.

Груповата игра хармонизира отношенията между родител и дете и в същото време дава възможност на родителя да види други модели за разрешаване на конфликтни ситуации, за справяне с възрастовите кризи и социално-емоционални проблеми в развитието на детето.

Защо да участваме в групата за игра?

В групите за игра родителите опознават децата си в нова и различна среда и изграждат по-дълбока емоционална връзка с тях. Учат се как да общуват и как да играят с тях. Сравняват как се развиват другите деца на сходна възраст и виждат модели на взаимодействие дете-родител. Това е особено полезно, за да могат родителите да приемат състоянието на детето и да обменят с други родители опит и идеи за начини за справяне.

Как да се включим в групата за игра?

В групата могат да участват деца, които са в услугата „Ранна интервенция“ на Карин дом по преценка на специалистите ни и след предварително записване на тел: 0878 302 518 и 052/302 518. Включването в групата за игра е безплатно и винаги е с участието на родители или близки на детето. Заниманията се провеждат в сензо-моторна зала на Карин дом на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86А. Ръководители на групите са специалисти по ранно детско развитие от екип „Ранна интервенция“ на Карин дом.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни