За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Представители от Карин дом посетиха CKSG – център за корекция на слуха и говора в гр. Порторож, Словения

4 април 2023

От 27 до 29 март 2023 г. Магдалена Цонева – мениджър обучителна и изследователска дейност и Виргиния Василева – психолог, психотерапевт и обучител, посетиха CKSG – център за корекция на слуха и говора в гр. Порторож, Словения по повод 3-дневна работна среща по проект ASUMIE (Допълнителна подкрепа и медиирано учене в приобщаващото образование). В рамките на този проект Карин дом си партнира с университети и центрове за подкрепа на приобщаващото образование от Белгия, Италия, Норвегия, Португалия, Словения и Чехия. ASUMIE е 3-годишен проект по програма Еразъм+, който ще завърши със създаването на масов онлайн курс за специалисти в сферата на допълнителната подкрепа за приобщаващо образование. Масовият онлайн курс ще обедини богат набор от селектирана научна и практическа информация от цяла Европа – изследвания на нагласи, научни публикации, споделени добри практики и др. Центърът в Порторож има статут на училище и работи с около 80 деца годишно. Децата са от множество малки населени места в района. Там се обучават деца, които не са успели да се впишат в общообразователната система. Обучават се деца със слухови и говорни затруднения, с редки синдроми, с дислексия, с обучителни затруднения и с аутизъм от 3 до 18 години. Мястото е много творчески ориентирано, развиват школа по арт и приложни изкуства, както и школа по кино и театрално изкуство. Учениците им участват в изложби, пърформанси, постановки и фестивали. Имат треньор по джудо, който работи с деца с поведенчески и ментални затруднения. Получават финансиране от образователното и здравното министерство, от общината, както от различни проекти, дарители и спонсори.

В рамките на партньорската среща беше организирано публично събитие, в което координаторът на проекта Бено Схрепен от Университетски колеж Антверпен, Белгия, сподели резултатите от изследване, проведено във всички партньорски държави относно нагласите, бариерите и необходимата подкрепа за успешно приобщаващо образование. Със споделяне на своя опит се включиха партньорите от Норвегия, както и представители на домакините. През месец юли предстои провеждането на 4-дневно лятно училище в Норвегия с участието на по-широка аудитория. Предстои ни и много работа по създаването и пускането на масовия онлайн курс, който ще бъде достъпен и на български език.

 

Материалът е подготвен в рамките на международния проект по Еразъм+ ASUMIE – Допълнителна подкрепа и медиирано учене в приобщаващото образование.

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни