За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение ПЕКС (PECS) Ниво 1

Лицензиран обучител | Официален сертификат

Регистрацията приключи на 20 октомври 2015. Благодарим Ви за проявения интерес!


повече информация
 
Кога
12 и 13 ноември
2015

Къде
град Варна
 

Интензивно двудневно обучение за системата ПЕКС (PECS)

Това интензивно двудневно обучение е предназначено да научи участниците как правилно да прилагат Системата за общуване чрез размяна на картинки. ПЕКС (Picture Exchange Communication System - PECS) е система за езиково обучение, която се използва за бързо развиване на комуникативни умения при лица с ограничена функционална реч. PECS насърчава комуникацията в социален контекст, без да има нужда от продължително предварително обучение. Прилагането на PECS започва с учене как да се отправя спонтанна молба и продължава до обучаване в допълнителни комуникативни умения като отговаряне на въпроси и коментиране.

Допълнително предимство от използването на системата при малки деца с аутизъм и сходни състояния е високият процент деца, които развиват самостоятелна реч.

Обучението започва със запознаване с Пирамидалния подход към образованието (Pyramid Approach to Education), който разглежда ключовите компоненти в създаването на ефективна образователна среда. Прави се исторически преглед на програмите за езиково обучение при невербални лица наред с това как да направим обстановката богата на комуникативни възможности.

В този курс участниците ще научат как да изпълняват шестте фази на PECS чрез демонстрации от презентаторите, видео примери и възможности за ролеви игри.

В края на обучението участниците ще разбират как да прилагат PECS при лица с аутизъм, свързани нарушения в развитието и/или ограничени комуникативни умения.

Лицензиран обучител - Елеана Логотети

Елеана Логотети e Образователен консултант на Пирамид за Гърция, оторизиран доставчик на обученията по PECS® и Пирамидален подход към образованието®

Сертификат и обучителни материали

Официален PECS сертификат от Pyramid

Оригинален Обучителен наръчник на PECS на английски език

Комплект обучителни материали на български език

За кого е подходящо обучението

Това обучение е подходящо за професионалисти и родители на деца и лица с аутизъм или сходни състояния.

В обучението могат да участват логопеди, специални педагози, психолози, общообразователни учители, социални работници, ерготерапевти, рехабилитатори, кинезитерапевти, родители, лични/социални асистенти, помощен персонал.

PECS може да се използва както при малки деца и ученици, така и при младежи и възрастни, които нямат развита функционална система за комуникация.

По време на обучението

Осигурен е превод на български език.

Обучението започва в 9:00 и приключва в 17:00 през двата обучителни дни.

Обучението включва 13 контактни часа - участниците трябва да присъстват на пълния брой контактни часове, за да получат Сертификат.

Такса за участие

Таксата за участие в обучението е 390 лева

Заплащането става по банков път

Детайли за банковата сметка и сроковете ще намерите тук

Регистрацията приключи

Регистрацията приключи на 20 октомври 2015. Благодарим Ви за проявения интерес!

Абонирайте се и получавайте покани за предстоящи обучения във вашия имейл - научавайте първи!

Абонирайте се

За въпроси и запитвания: Магдалена Цонева - Тел. 052/302 517, 0878 750 269, Имейл mtsoneva@karindom.org

Елеана Логотети

Очаквайте скоро!


Данни за банкова сметка

Фондация “Карин дом”
Сосиете Женерал Експресбанк – клон Транспортна
IBAN: BG67 TTBB 9400 1506 0684 19
BIC: TTBB BG22

Срок за заплащане на таксата

Моля, заплатете таксата за участие в рамките на 1 месец след вашата онлайн регистрация и не по-късно от 20 октомври 2015. Интересът към обучението е висок, а местата са ограничени.