За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Human Rights Based Approach – подход, основан на правата на човека в работата със семействата- онлайн лекция, 23-ти март

20 март 2020

Human Rights Based Approach – подход, основан на правата на човека в работата със семействата – онлайн лекция за специалисти- 23-ти март, 11.00-12.00ч, на живо в профила на Карин дом във фейсбук. Лекцията ще води: Мая Донева, изпълнителен директор на Карин дом.

За какво ще поговорим: През изминалата година Карин дом активно работи в посока адаптиране и утвърждаване на методологията Rights Based Approach и въвеждането на този иновативен за България подход, основаващ се на правата на човека. След като екипът на Карин дом беше обучен за внедряването на подхода в работата си със децата със специални нужди и техните семейства, се надяваме да направим достъпен този подход за повече организации, работещи в сферата на социалните услуги и човешките права. Адаптирането на методологията и въвеждането на този подход в България е огромна стъпка в признаването на семействата на децата със специални нужди като равноправна част от обществото и включването им в гражданските процеси и разработването на политики. Лекцията ще подпомогне и родителите – уменията им за включването в гражданските процеси и застъпничество.

 Вижте графика на провеждане на всички онлайн обучения на Карин дом ТУК!

Проектът „Изграждане на капацитета и овластяване на родители на деца със специални потребности чрез въвеждане на иновативен за България подход, основаващ се на правата на човека“ на Карин дом се финансира от  Международен Женски Клуб – София.

laptop-300x170

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни