За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Комуникация и иновативно обучение на деца със специални потребности, посредством подпомагаща технология с контрол на погледа

Цел на проекта:

Този проект акцентира върху включването на 15 деца със специални потребности (детска церебрална парализа, с множество увреждания, аутизъм и други комуникативни затруднения) в иновативно обучение посредством подпомагаща технология с контрол на погледа. Понякога това е и единствения начин за комуникация на родителите и специалистите с тези деца и разбиране на техните нужди.

През 2017г. логопед на Карин дом премина цялостно обучение на Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ и вече може да прилага всички възможности на техния софтуер при децата в Карин дом.

Дейности:

Благодарение на финансирането на Международния Женски Клуб – София,  това иновативно обучение ще се провежда от обучен специалист на Карин дом с 15 деца с различни състояния, които в момента посещават терапевтичния център. За някои от децата единствен начин на комуникация остава тази технология, която трябва да усвоят още в детските години. За част от нашите деца тази технология ще бъде крачка напред в комуникацията и възможност да достигнат комуникация с реч. Включването в обучението става по преценка на специалистите на Карин дом, като продължителността на всяка сесия е различна според индивидуалните възможности на детето.

Чрез финансирането по проекта, Карин дом закупи два лаптопа с тъчскрийн монитори, софтуера: Look to Learn и Inclusive Eye Gaze. 

Резултати:

Децата учат и развиват своите умения под формата на игра. Това е заложено в програмите, които се използват в работата с подпомагащите технологии. Започва се с подобряване контрола и точността на погледа, задържане на вниманието, изграждане на взаимовръзка между причина и следствие, подобряване разбирането на инструкции, следване на последователност от действия, провокиране на инициатива за комуникация и комуникация, чрез избор на символи или изписване на думи или фрази, които програмата произнася. Благодарение на този проект, Карин дом има възможност да предложи това иновативно обучение, което все още не е развито в България.

За Международен Женски Клуб – София

Международен Женски Клуб – София започва своята дейност още през 1989 г. и организира благотворителни събития за значими обществени каузи. Най-голямото ежегодно събитие за набиране на средства е Коледният Благотворителен базар, който обединява международната дипломатическа и бизнес общност за едно наистина вълнуващо събитие. Базарът дава възможност представители от цял свят да участват със свои ръчно изработени сувенири, национална кухня, облекло, литература, автентична музика, фолклор, култура и традиции. Главната цел на благотворителния базар е да привлече вниманието на обществото към каузите, които Клубът подкрепя, както и да събере средства за тях. Всяка година събраните средства се даряват за образователни програми и на фондации, които се занимават със социална интеграция и подкрепа на уязвими групи. Международен Женски Клуб – София подкрепя Карин дом от 2006 г. и е наш надежден партньор в терапията на децата със специални потребности.

Период на изпълнение

31 декември 2018

Финансира се от

Международен Женски клуб - София

Лице за контакт

Венета Милева
vmileva@karindom.org
телефон: +359 52 302 517

Новини