За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом стартира иновативно обучение на деца със специални потребности, посредством подпомагаща технология с контрол на погледа

2 юли 2018

През 2018г. благодарение на финансовата подкрепа на Международен Женски Клуб- София, Карин дом стартира проекта „Комуникация и иновативно обучение на деца със специални потребности, посредством подпомагаща технология с контрол на погледа“.

Проектът акцентира върху включването на 15 деца със специални потребности (детска церебрална парализа, с множество увреждания, аутизъм и други комуникативни затруднения) в иновативно обучение посредством подпомагаща технология с контрол на погледа. През 2017г. логопед на Карин дом беше обучен от Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ и прилага всички възможности на софтуера им при работата с децата в Карин дом.

Благодарение на финансирането на Международния Женски Клуб – София,  това иновативно обучение ще се провежда от обучен специалист на Карин дом с 15 деца с различни състояния, които в момента посещават терапевтичния център. Чрез финансирането по проекта, Карин дом закупи два лаптопа с тъчскрийн монитори, софтуера: Look to Learn и Inclusive Eye Gaze.

За някои от децата единствен начин на комуникация остава тази технология, която трябва да усвоят още в детските години. За част от нашите деца тази технология ще бъде крачка напред в комуникацията и възможност да достигнат комуникация с реч.

В резултат на проекта очакваме децата по-лесно да учат и развиват своите умения под формата на игра. Това е заложено в програмите, които се използват в работата с подпомагащите технологии. Започва се с подобряване контрола и точността на погледа, задържане на вниманието, изграждане на взаимовръзка между причина и следствие, подобряване разбирането на инструкции, следване на последователност от действия, провокиране на инициатива за комуникация и комуникация, чрез избор на символи или изписване на думи или фрази, които програмата произнася. Благодарение на този проект, Карин дом има възможност да предложи това иновативно обучение, което тепърва се развива в България.

Международен Женски Клуб – София е дългогодишен партньор на Карин дом като подкрепя наши дейности и терапевтични програми на децата. За периода от април 2017 до март 2018 организацията финансира терапията на 5 деца със специални нужди в Карин дом. С децата се работеше активно за придобиване на социални умения, които да улеснят адаптацията и постъпването им в училище, както и за намаляване на риска от отпадането им от общообразователната система. На децата беше подготвена индивидуална терапевтична програма със специалист в зависимост от конкретните потребности на всяко дете.

Международен Женски Клуб – София организира благотворителни събития за значими обществени каузи. Най-голямото ежегодно събитие за набиране на средства е Коледният Благотворителен базар, който обединява международната дипломатическа и бизнес общност за едно наистина вълнуващо събитие. Всяка година събраните средства се даряват за образователни програми и на организации, които се занимават със социална интеграция и подкрепа на уязвими групи.

 

Снимка: Карин дом

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни