За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

„Психични и емоционални разстройства в детството. Предизвикателства в практиката“- програма на Карин дом одобрена от МОН

27 април 2022

Карин дом ви кани на онлайн обучение на тема: „Психични и емоционални разстройства в детството. Предизвикателства в практиката“.
Програмата е одобрена със заповед № РД09-1714 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката и носи 1 квалификационен кредит.

Кога: 2 и 3 юни 2022г. онлайн от 09.00 до 12.30 – практическа работа по задание от разстояние /работа по казуси от практиката и онлайн представяне и обсъждане/.

За кого е предназначено: Подходящо е за педагози, психолози, логопеди, специални педагози, музикални педагози, възпитатели, ресурсни учители, помощен персонал, както и за всички, работещи с деца в предучилищна и начална училищна възраст.

  • Начин на завършване: тест
  • Краен срок за записване и плащане: 27 май
  • Такса за участие: 96 лв.

Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:
Банка ДСК АД
Титуляр на сметка: Фондация „Карин дом“
IBAN: BG29STSA93001506068419
BIC: STSABGSF

Обучение 2-3 юни, име на участника (или име на организацията при повече участници)
Ако ви е необходима фактура за плащането, моля пишете на имейл astamova@karindom.org, като посочите темата, вашите данни за фактура и броя участници.

Изисква се регистрация. Попълнете формата ТУК! 

Описание:
Случвало ли Ви се е в класа/групата, с която работите, да наблюдавате странно на пръв поглед детско поведение? Да не знаете нито каква е причината, нито как да реагирате… Случвало ли се е да не знаете дали определена детска реакция е нормална за възрастта или не, дали е подходящо и към какъв специалист да насочите родителите? Случвало ли се е дни наред да „превъртате“ в съзнанието си определени детски реакции или думи и да не знаете как да помогнете на детето… В рамките на това обучение ще ви подкрепим да разбирате по-добре потребностите на децата, както и в изграждането на умения за подходяща реакция.

Програмата разглежда психичните и емоционални разстройства в детска възраст, с които се сблъскват работещите в системата на предучилищното и начално училищно образование. Представлява теоретичен обзор на: разстройства на съня и храненето, разстройства на привързаността, функционална енуреза, функционална енкопреза, тикове, стереотипни движения, заекване, нощни страхове и кошмари, както и тревожни и депресивни разстройства в детска възраст. Програмата предоставя необходим набор от знания и умения за диференциране на отделните състояния в практиката, както и придобиване на опит в използването и прилагането на техники и стратегии за улесняване на работата с децата и техните родители. Подходящо е за педагози, психолози, логопеди, специални педагози, музикални педагози, възпитатели, ресурсни учители, помощен персонал, както и за всички, работещи с деца в предучилищна и начална училищна възраст.

Обучители:

Виргиния Василева – психолог и обучител. Вержи е сертифициран ABA и PECS терапевт. През 2017г. придобива европейски сертификат по психотерапия. Като психолог в Карин дом, Вержи провежда групова и индивидуална терапия с деца с различни затруднения като прилага семейно- ориентиран и семейно медииран подход. Вярва, че успешна е тази терапия, която обединява целият микросвят на детето- семейство, детска градина, терапевти.

 

 

Николета Йончева – доктор по Логопедия, бакалавър специална педагогика, слухово-речеви рехабилитатор и обучител в Карин дом. Ники има опит в различни новаторски проекти, свързани с хората с увреждания, които са осъществени както в страната, така и в чужбина. Нейните професионални интереси са в областите комуникация, хранене и пиене, жестов език, ранно детско развитие и семейно-медиирана интервенция. Защитила Докторска степен по Логопедия в СУ „ Св. Климент Охридски“ – София на тема: „Семейно-медиирана ранна интервенция при деца със затруднения във функционалната комуникация и адаптивните умения“.

За контакти:
Магдалена Цонева – Мениджър обучителна дейност
Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни