За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Конкурс за ученически и младежки доброволчески идеи

„Посланици на доброто“

Бъди промяната, която искаш да видиш в света!

Реализирай твоята идея сега!Кандидатствай

Фондация „Карин дом“ - Варна е активна гражданска организация, с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. Организацията работи усилено за изграждане на толерантност в българското общество и промяна на нагласите към децата и хората със специални нужди, както и за насърчаване на доброволчеството.

Стартираме инициативата с основна цел да стимулираме доброволчеството и филантропията сред ученици и младежи, тяхната активност и ангажираност към социални каузи, както и за повишаване на толерантността и социалната отговорност на гражданското общество.

КАКВО?

Идеите, с които ще кандидатстват участниците, трябва да са насочени към децата със специални нужди. Те могат да бъдат, например, творчески, спортни, музикални или други инициативи, благотворителни кампании или друг вид дейности.

КОЙ?

В конкурса могат да участват ученици и младежи от държавни и частни училища, висши учебни заведения, спортни, музикални и други школи, спортни клубове, младежки НПО и др. Идеите ще се реализират групово, няма ограничение на брой участници в групите.
Одобрени ще бъдат 12 проекта.

ФИНАНСИРАНЕ

Сумата от 6000 лв. ще бъде разпределена между 12 проекта като бюджет, с който да се финансира реализирането им.Кога?

10.10 в 11:15 в Карин дом - мотивационна среща за ученици и младежи с вдъхновяващи личности

14.10 в 14:15 в Карин дом - мотивационна среща за ученици и младежи с вдъхновяващи личности

15.10 – 31.10.2016 - срок за кандидатстване с проект (описание на идеята до 2 стр.)

10.11.2016 – обявяване на 12-те най-добри проекта от комисия на Карин дом. Оценяването ще стане на база реална приложимост, креативност и въздействие.

15.11.2016 максимум до 31.05.2017 – реализиране на проекта

Какво ново?

Мотивационните срещи преминаха с голям успех!

На срещите в понеделник и петък разяснихме процеса на реализиране на идеята, значението на това младите хора да се впускат в подобни инициативи, да работят в екип, да бъдат социално отговорни и да умеят да намират партньори по пътя към реализацията на своите идеи.

В първата среща се включиха ученици и младежи от различни възрасти и училища - СОУ"Димчо Дебелянов",3 ПМГ "Акад. Методий Попов, ГПЧЕ "Йоан Екзарх" и Технически университет - Варна.

Вдъхновяващи участници бяха Миро от Power Jump и Галин от Beehive, които споделиха своя опит като доброволци, провокираха участниците да мислят по-креативно, относно разработването на своите проекти, да се фокусират върху популяризирането на своята идея, да не пропускат да създават контакти с нови хора и да търсят съмишленици.

На срещата момичетата и момчетата получиха полезна информация, но и споделиха ценен опит, който някои от тях вече са натрупали като участници в разнообразни доброволчески инициативи. Срещата премина под формата на дискусия, в която всеки можеше свободно да сподели свое мнение или идея, да даде предложение, да зададе въпрос и да получи отговор.

Радостни сме, че участниците вече имат идеи и се обединяват около определени каузи.


Споделяме с всички вас и радостта от това, че видяхме толкова млади хора на втората ни мотивационна среща, която се проведе на 14 октомври в Карин дом. Конкурсът за доброволчески идеи „Посланици на доброто“ разпали интереса на младите хора от Варна и ги вдъхнови да участват, да бъдат креативни, да бъдат единни, да предприемат инициативи в полза на обществото.

В срещата ни се включиха повече от 40 млади хора от различни училища, както и техни преподаватели (III ПМГ "Акад. Методий Попов" Варна, Варненска Търговска Гимназия Георги Стойков Раковски, Варненска Морска Гимназия Свети Николай Чудотворец, ПТГ-Варна, ПГСАГ "Васил Левски",Първа езикова гимназия Варна, IV Езикова Гимназия "Фредерик Жолио-Кюри" ).

Една от вдъхновяващите личности на петъчната ни срещата беше Цветалина Йосифова, психолог в Карин дом с дългогодишен опит в работата с деца със специални нужди. Цвети насочи погледа на участниците извън бариерите, които уврежданията биха могли да поставят в общуването между хората. Друг мотиватор беше Боян Симеонов, мениджър на Beehive (първото във Варна споделено работно място) - един изключителен млад човек, с много разчупено мислене и оптимистична визия за приемственост от страна на младите хора на идеята за доброволчеството и филантропията, сподели своето виждане през призмата на опита. Към нас се присъедини още един приятел на Карин дом - Кристапс Звайгзнитис. Той е млад и амбициозен латвиец, със сериозен опит, както в сферата на неправителствения сектор, така и като доброволец.

Благодарим на нашите участници от варненските училища и организации – заредиха ни с оптимизъм и с нетърпение очакваме техните идеи. Разбира се сме насреща за всички възникнали въпроси, свързани с проектите им.

Лице за контакт за допълнителна информация и въпроси:

Дарина Райкова
Координатор проекти, Фондация „Карин дом“
draykova@karindom.org
тел. 0878 465 135, 052 302 517

Дейността се реализира в рамките на проект “Посланици на доброто“ на Фондация „Карин дом“, финансиран от Фондация „Америка за България“. Вижте повече за проекта тук.

СТАНЕТЕ „Посланици на доброто“

Кандидатствайте сега