За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ранна подкрепа за деца от 3 до 8г. от Варна и страната чрез седмична интензивна терапия в Карин дом

Програма „Ранно детско развитие и подготовка за училище“ – подкрепа за деца от 3 до 8 години от Варна и цялата страна чрез интензивни седмични терапевтични пакети в Карин дом. Терапията се провежда в Карин дом на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86А.

Проектът ще обхване семейства от Варна и цялата страна и има за цел да подкрепи ранното детско развитие и подготовка за детска градина и училище.

Цел на проекта:

Целта на съвместния проект е предоставянето на равен достъп до качествени терапевтични услуги за деца на възраст 3-8 години от Варна и цялата страна. Програмата предлага професионални услуги за деца, които са с различни състояния – двигателни и интелектуални затруднения, генерализирано разстройство на развитието, социални и емоционални затруднения, при които има риск от изоставане в развитието, атипично поведение.

Едноседмичната терапия по програмата подпомага бъдещото включването на децата в детските градини и училищата. Терапията се осъществява от екип от високо квалифицирани специалисти: клинични психолози, логопеди, рехабилитатори /кинезитерапевти, ерготерапевт, специални педагози и социални работници. В терапевтичните сесии с детето присъстват и активно участват и  родителите/близките. Семейството получава индивидуална домашна програма с препоръки към родителите как да подкрепят детето и успешно да се справят в ежедневието.

Ранната подкрепа на семействата дава увереност на родителите, че децата им ще се справят с предизвикателствата в училище, ще бъдат приети и ще се развиват заедно със своите връстници.

Ще бъдат предоставени 30 седмични интензивни терапевтични пакета в Карин дом. Предоставените терапевтични услуги са в рамките на 5 дни и индивидуална програма, разработена спрямо нуждите и потребностите на детето и семейството и при необходимост последваща консултация.

За включване в програмата родителите, могат да попълнят формуляра ТУК  като отбележат: едноседмична пакетна услуга. За семейства от населени места извън град Варна, програмата покрива разходи за транспорт до 100лв срещу представен разходен документ. 

За допълнителни въпроси, можете да се свържете с екипа ни на тел: 052/ 302 518 или 0878/ 302 518.

Дейности:

Програмата включва обследване, интензивна терапия и работа със семейството. Специалистите ни разработват индивидуална детайлна терапевтична програма за работа у дома. В зависимост от всеки индивидуален случай, се включват следните специалисти – физиотерапевт, ерготерапевт, психолог, логопед и социален работник. Според потребностите детето може да бъде включено в сензорни дейности, библиотека на играчките, родителска група за взаимопомощ и подкрепа. Семействата ще имат възможност да се възползват от еднократни консултации, при необходимост, за проследяване на развитието или обсъждане на конкретен казус.

Чрез програмата ще предоставим и следните услуги за деца:

  • Скрининг с нови диагностични средства;
  • Консултации с треньор по плуване – в зависимост от състоянието на детето, особено когато то има някакви сензорни дефицити по отношение на вода и къпане, на семейството може да бъде предложено да бъде направена консултация с плувен специалист/треньор по плуване;
  • Ерготерапия – консултация с ерготерапевт
  • Групови дейности – в зависимост от състоянието на детето – може да бъде включено в групови дейности;
  • Насочване към медицински специалисти – ако има нужда, насочваме семейството към съответен специалист в града – невролог, психиатър, педиатър, гастроентеролог, специалист по хранене и др.
  • Видеа от ежедневни дейности на детето и семейството – семействата предоставят кратки видеа на различни рутинни, ежедневни дейности на детето, след това да го показват на терапевтите, с които работят в Карин дом, за да може да се анализира допълнително състоянието и да е в помощ на терапевтичната работа през тази седмица;
  • Достъп до дигиталната видео – библиотека на Карин дом.

Очаквани резултати:

Приоритетът на специалистите ни е всяко дете, независимо от неговите дефицити, да бъде включено в образователната система още от ранна предучилищна възраст.

Основното предимство и ползи на интензивната програма е че терапията се случва пред родителите и с тяхното участие. Родителите виждат как техните деца въпреки трудностите, имат уменията да се справят. Родителите  придобиват знания и умения как да бъдат застъпници на децата си и тяхното право да се обучават наред с техните връстници. Чрез ранна подкрепа семействата  стават по-уверени, че техните деца ще се справят с предизвикателствата в училище, ще бъдат приети и ще развиват техния потенциал така. Домашната програма, която ще бъде изготвяна от специалистите, ще съдържа насоки за семейството, които ще го подготвят за справяне с ежедневните нужди на детето и в семейна среда.

Програмата подпомага децата да развият двигателни, комуникативни и когнитивни умения, както и умения за самообслужване и социално и емоционално развитие и социални умения, които да подпомогнат включването на детето в образователната система.

Програмата се реализира с финансовата подкрепа на Каргил България.

Cargill предоставя хранителни, селскостопански, финансови и промишлени продукти и услуги на целия свят. Компанията е в бизнеса от 158 години и за това време тя никога не е спирала да изпълнява целта си да изхранва света по безопасен, отговорен и устойчив начин, да редуцира въздействието върху околната среда и да обогатява общностите, в които живеем и работим. В момента в офисите на Cargill в България работят над 1300 служители, които са силно ангажирани с различни социални каузи, които са фокусирани в три основни области: образование, околна среда и благотворителност.

В България компанията и служителите на Каргил са съпричастни и ангажирани в подобряването на достъпа до качествено образование като подкрепят децата със специални потребности, застъпват се за техните права и възможности за обучение и подпомагат дейностите на Карин дом, както финансово, така и с доброволчески труд.

Снимка: Карин дом, фотограф: Гергана Енчева

Период на изпълнение

Юли 2023 – Юли 2024

Финансира се от

КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ - ЕООД

Лице за контакт

Венета Милева
vmileva@karindom.org
телефон: +359 52 302 518