За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение за младежи на тема „Дарителство“

21 октомври 2021
В рамките на проект „Дарителството като инструмент за подкрепа на значими каузи и изграждане на активно гражданско общество“, който Карин дом  реализира благодарение на подкрепата на Сдружение „Платформа Агора“, проведохме планирано обучение за младежи по темата за дарителството – изграждане на разбиране за дарителството и дарителската култура у младите хора, на  което основна цел бе да запознаем младите хора със значението на дарителството за изграждане на активно гражданско общество.
След като представихме целите на проекта и предстоящите дейности, преминахме на дискусия по теми като:
– Дарителството като култура и начин на живот
– Дарителски инициативи и кампании – стъпките от идея и планиране до отчитане и публичност.
– Корпоративна социална отговорност
– Индивидуално и корпоративно дарителство – същност и подходи
– Предстоящи събития по проекта и как могат да се включат като доброволци
В обучението участваха 12 младежи на възраст 15-29 г., които демонстрираха не само чувствителност към темата, но и знания и опит, както и сериозна мотивация и интерес да се включват в предстоящите дейности.
Срещата се реализира по проект:
„Дарителството като инструмент за подкрепа на значими каузи
и изграждане на активно гражданско общество“,
финансиран от Сдружение „Платформа АГОРА“.
Подкрепата за Фондация Карин дом е осигурена по програма „Развитието на дарителството на местно ниво“ от  Сдружение „Платформа Агора“ и Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Фондация Карин дом и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ и нейните партньори.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни