За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Дарителството като инструмент за подкрепа на значими каузи и изграждане на активно гражданско общество

Цел на проекта:

Фокус върху същественото значение на дарителството като култура и начин на живот и ценен инструмент за подкрепа на значими, устойчиви социални и други каузи, които благоприятстват общността в дългосрочен план. Чрез планиране и провеждане на редица дейности и проучвания, ще предизвикаме обществени дискусии, както и ще насочим вниманието на общността – дарители, бизнес, младежи, институции, граждански организации и граждани към дарителството като висша добродетел и инструмент за положителна промяна, развитие и иновация. Идеята на проекта е да ангажираме цялата общност в процесите на промяна, давайки акцент върху подкрепа чрез дарителски инициативи и стимулирайки корпоративното и индивидуално дарителство като съществен инструмент за изграждане на дарителска и филантропска култура в общността.

Дейности:

Чрез дейности като проучване и анализ на дарителството (корпоративно и индивидуално) във Варна и региона, създаване на стратегия за привличане на корпоративни и индивидуални дарители, както и редица събития за популяризиране на дарителството и стимулиране и изграждане на дарителска култура на местно ниво, сред които обществена дискусия, регионална конференция за дарителство и междусекторно сътрудничество, събития за дарители във Варна и София, обучение на млади хора и дарителска кампания, Карин дом ще може да анализира нивото на дарителската култура на бизнеса и гражданите, мотивацията им да подкрепят каузи, какви са предизвикателствата пред избора на кауза, както и други съществени въпроси.

Резултати:

  • Чрез реализиране на дейностите по проекта очакваме надграждане на ценностите и нагласата, че с редовното дарителство предотвратяваме кризи и участваме в повишаване достъпността и отчетността на социалната дейност;
  • Категорично търсен ефект е привличане на вниманието на обществото в лицето на потенциални дарители, доброволци, бизнес, местна власт и граждански организации към каузата на благотворителността и филантропията, като така ще допринесем за социалното приобщаване на различни уязвими групи в България, което и основна мисия на Карин дом;
  • Повишаване капацитета на организацията за набиране на средства от частни и корпоративни дарители и изграждане на дарителска култура;
  • Разпространение на добрата практика и наученото чрез обучения и тренинги на Обучителен център Карин дом;
  • Ангажиране и включване на млади хора на възраст 15-29 г., които все повече се ориентират към реализиране на смели и иновативни идеи именно в неправителствения сектор и чрез подкрепата на дарители и съмишленици, които вярват в успеха на техните проекти;
  • Изграждане на позитивна нагласа към дарителството сред младите хора.
  • Разработване и прилагане на ефективни механизми за набиране на средства;
  • Превръщане на филантропията в неотменна част от културата и ценностната система на обществото на местно и регионално ниво;

Подкрепата за Фондация Карин дом е осигурена по програма „Развитието на дарителството на местно ниво“ от  Сдружение „Платформа Агора“ и Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Фондация Карин дом и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ и нейните партньори.

Photo credit: https://mg.co.za

 

Период на изпълнение

септември 2021 - май 2022

Финансира се от

Сдружение "Платформа АГОРА - Активни Граждански Общности за Развитие на Алтернатива"

Лице за контакт

Дарина Райкова
draykova@karindom.org
телефон: 052/302518

Новини