За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Благодарим на компания АББ, която се включи в оборудването за новия терапевтичен комплекс на Карин дом!

17 декември 2021

Бързаме да споделяме и бързаме да разкажем, защото хубавите новини и добрите послания трябва да бъдат споделяни! А хубавата новина е, че проектът за нов терапевтичен комплекс за деца със специални нужди на Карин дом, успява да привлече все повече компании, които прегърнаха идеята и ни подкрепиха с оборудване, което произвеждат. В момент, когато Карин дом е изправен пред предизвикателството да завърши един изключителен проект с принос за цялата страна, ни подкрепи компания АББ.

И защото добрият пример е заразителен, а добрите послания много ценни, помолихме компанията да сподели защо реши да подкрепи Карин дом и новият терапевтичен комплекс? Каква е политиката на компанията за включване в дарителски инициативи и какви каузи са приоритет?

„АББ редовно подпомага различни социални каузи и се включва в доброволчески и дарителски инициативи, които съвпадат с мисията и ценностите на компанията. Пример за това са инициативи, целящи насърчаване на социалния прогрес, подпомагане на деца в неравностойно положение и/или лишени от родителски грижи, както и на ученици и студенти по пътя им към академично и професионално развитие. АББ активно подкрепя и здравословния начин на живот в обществото и сред своите служители чрез различни спортни събития и участия в състезания, турнири и др. Отделно от това, АББ подкрепя и активности, свързани с устойчивост и опазване на околната среда, включвайки се в проекти за засаждане на дръвчета, събиране на пластмасови капачки, рециклиране на текстил, почистване на отделни региони и др. За всяка инициатива се провежда обсъждане и решението се взима за всеки отделен случай на база годишни приоритети и бюджет.

Подкрепяйки този проект, ние се придържаме към основните мотиви от политиката ни за дарения и доброволчески активности. Чрез даряването на апаратура за център за деца, ние подпомагаме институцията, която спомага за тяхното успешно развитие и изграждане като личности.“ – Радослава Радева, Мениджър продажби.

За компанията:
АББ има около 2 500 служители в България и оперира с централен офис в София и четири клона на компанията в страната. Две от производствените бази се намират в Раковски и произвеждат електрически компоненти ниско и средно напрежение. Други два завода се намират в Петрич – за продукти ниско напрежение, а в Пловдив има производство за измервателна апаратура. АББ разполага и със сервизен център за турбокомпресори във Варна.
АББ предлага широка гама продукти ниско и средно напрежение, зарядни станции, UPS, контролери, честотни задвижвания, електродвигатели, роботи, продукти за автоматизация и управление на процеси. Нарастващият брой продукти с възможност за цифрова комуникация на АББ е предпоставка за изграждане на интелигентни и свързани електрически мрежи. Дигиталната платформа ABB AbilityTM обединява пълното портфолио от дигитални решения на АББ на едно място, затвърждавайки позицията на АББ като лидер в дигиталната трансформация.

И вие можете да ни помогнете да направим една голяма крачка напред в терапията на децата със специални нужди от в България!

КАК ДА СТАНЕТЕ НАШ ДАРИТЕЛ

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни