За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ранната интервенция на Карин дом е една от 45-те практики, избрани от платформата COFACE Disability за приобщаване на хората с увреждания

13 декември 2021

Практика на Карин дом включена в ръководство S.H.I.F.T. за приобщаване на хората с увреждания и техните семейства на европейската платформа COFACE Disability.

По повод 3 декември, Международния ден на хората с увреждания платформата COFACE за правата на хората с увреждания и техните семейства представи своя нов доклад, който хвърля светлина върху съществуващите практики в цяла Европа за насърчаване на преминаването към напълно приобщаващи общества.

Ранната интервенция на Карин дом е една от 45-те практики, избрани от платформата COFACE Disability, която отговаря на принципите S.H.I.F.T., отразени с думите: подкрепа (Support), права на човека (Human rights), независимост (Independence), семейства (Families), обществен преход (societal Transition).

Тези практики бяха избрани да съответстват на 45-те действия, описани в ръководството S.H.I.F.T. за включване на хората с увреждания и техните семейства. Прилагани в над 20 европейски страни, някои от практиките вече имат глобален обхват и всички те имат потенциала да вдъхновят всеки, навсякъде, да се присъедини към движението #BeTheSHIFT.

След приемането на S.H.I.F.T. ръководството от COFACE Families Europe през 2019 г., платформата COFACE Disability стартира обществена консултация за събиране на примери за практики, отговарящи на действията и инструментите, описани в S.H.I.F.T. ръководството. Докладът съдържа 45 отделни информационни листа, представящи кратко описание на практиката, както и обяснение как практиката допринася за изграждането на приобщаващи общества. От гледна точка на политиките, всички практики са съпоставени с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD) и със съответните области на действие, предложени от Европейската комисия в Европейската стратегия за правата на хората с увреждания. И накрая, за всяка практика има включен кратък раздел със съвети, насочен към всички, които искат да проучат допълнително съдържанието на S.H.I.F.T. действията.

Председателят на COFACE за хора с увреждания Шантал Бруно казва: „Както сме ставали свидетели, съществуват твърде много форми на дискриминация, включително срещу хора с увреждания или хора със заболяване, възрастни хора, техните семейства и полагащите грижи. Въпреки това в същото време се появяват движения към приобщаване. Има места, които се адаптират към различията на всички хора, дават се конкретни отговори на тези, които имат нужда от тях. Съществуват места, където правата и свободите са свързани в настоящето, за всички. Важно е те да бъдат известни; те могат да бъдат източник на вдъхновение.“

Естественото заключение след прочита на тази колекция от практики е, че S.H.I.F.T. се случва в цяла Европа. Това са примери от реалния живот, които показват, че действията, представени в ръководството S.H.I.F.T., не са пожелателно мислене, а са приложими и това е само началото.

Докладът може да бъде изтеглен ТУК!

За COFACE Families Europe:

COFACE Families Europe е европейска мрежа от сдружения на гражданското общество, представляващи интересите на семействата (всички видове, без дискриминация). Областите на работа на COFACE включват социална/семейна политика, образование, увреждания, равенство между половете, миграция, потребителски проблеми, както и защита на децата онлайн, неприкосновеност на личния живот, защита на данните и разсъждения за напредъка в технологиите и как те могат да повлияят на семействата.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни