За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Баумит България подкрепи новия терапевтичен център на Карин дом. Благодарим!

18 декември 2021

Скъпи приятели, въпреки многото непредвидени ситуации, които ни предложи 2021г., с радост и гордост можем да се похвалим, че  строителството на новия ни терапевтичен център продължава по план и в срок. В много голяма степен това се дължи на нашите партньори, които ни подадоха ръка в този важен момент и подкрепиха усилията ни с необходими материали.

Един от партньорите, който се радваме, че е и наш приятел е Баумит България ЕООД, който помолихме да сподели каква е дарителската политика на компанията и как избират проектите, които да подкрепят. Благодарим на търговския директор на Баумит България ЕООД инж. Кристиян Иванов, който разказа за решението да се включат в проекта на Карин дом и социалната отговорност на организацията!

„Баумит България е фирма с ярко изразена социална отговорност. Като такава ни привлече каузата, за която работи самата фондация „Карин дом“, а именно да бъде център за деца със специални нужди и да възпитава толерантност в обществото към тези деца и спомага за социалната интеграция на семействата. Впечатлени сме от факта, че много деца получават помощ още от най-ранна детска възраст и родителите им не се чувстват сами, поставени пред различни предизвикателства.

Слоганът на марка Баумит е „Идеи с бъдеще“. Смятаме, че той е много близък до целите на фондацията да се предотврати изоставянето на деца в институции и да се работи с тях и техните родители по международни стандарти, т.е. тези деца наистина да имат бъдеще.

От ляво надясно: инж. Кристиян Иванов – търговски директор и Георги Богданов – регионален търговски директор за Североизточна България на Баумит на благотворителна вечеря на Карин дом.

Включваме се с дарителство към каузи, които са важни за обществото, които по един или друг начин биха повлияли на неговото благосъстояние. Преценяваме много внимателно къде и колко ще дарим. Печалбата на дружеството е много важно нещо, но ние сме и членове на това общество и не ни е все едно къде живеем и работим. Затова сме социално активни не само в общините Елин Пелин и Ямбол, където са производствените ни бази, но и в цялата страна, което отговаря на нашия статус да сме лидери на пазара на строителните материали.“
Материалите, които компанията дари, ни помогнаха да намалим разходите по строителството на сградата и да завършим проекта с отлично качество и в срок. Изключително много ценим подкрепата на Баумит България, която идва в този труден момент на икономическа криза.

„За Карин дом е изключително важно да продължи да изгражда приобщаваща общност, както за децата със специални потребности, така и за родителите. В тази посока ще разчитаме на регулярни инициативи за ангажиране на бизнеса и местната общност, за да бъде всяко семейство по-близо до детето.

Благодарим, че сте наши приятелите и сте съпричастни към децата със специални нужди в България. Желаем на Вас и целия екип на компанията здраве, лични и професионални успехи!“– Борислава Черкезова, изпълнителен директор на Карин дом.

И вие можете да ни помогнете да направим една голяма крачка напред в терапията на децата със специални нужди от в България!

КАК ДА СТАНЕТЕ НАШ ДАРИТЕЛ

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни