За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ателие „Направи си сам“

28 септември 2021

Какво се крие зад израза „Да ти мине през ръцете“?
Какво са арт-терапия и трудотерапия?
И как творческите дейности помагат както на децата,
така и на родителите да преоткрият нещо ново?
И дори да го превърнат в своя професия?

Веси Тинчева – Специалист социални дейности, обучител и
Илияна Димитрова – Сътрудник социални дейности от екипа на Карин дом са сертифицирани специалисти по арт-терапия и трудотерапия и помогнаха на участниците в проект „Активни младежи за устойчиво бъдеще“ да вникнат в емоцията на дейностите с доброволци и родители с деца, посещаващи Карин дом. Водили, както индивидуални, така и групови занимания, сред които родителски работилници и Арт занимания за деца със Синдром на Даун, Веси и Илияна представиха концепцията на арт-терапията и как тя може да се превърне в средство за формиране на родителски колективи и доброволчески групи за взаимоподкрепа и подкрепа на дейностите на благотворителна кауза.

По време на ателието младежите разработиха и подготвиха, както красиви картини от вълна, така и комплекти за приятно творческо семейно време, като резултат от разработване на продуктови концепции от предходните ателиета по проекта.

Стели Чакърова съдейства за разработването на календар, представят приобщаващото образование като важна част от взаимодействието между неправителствения сектор и общността в подкрепа на по-добро бъдеще за децата.

А по време на Най-голямото семейно рисуване на открито в двора на Карин дом, участниците се включиха в представяне на продукти от семейния магазин, работа с деца и подготовка на коледни картички.

Проектът е подкрепен от програма „Младежки проекти 2021“ на Община Варна
и цели младите хора да видят в неправителствения сектор възможности
за личностно и професионално израстване, за промяна на нагласи,
за подобряване на средата, за застъпничество
и активна гражданска роля и позиция.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни