За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Арт занимания за деца със Синдром на Даун

Арт терапията е начин за изразяване на емоционални или физически състояния на децата чрез изкуството, който има положително влияние върху личностното израстване и развитие. Тя подобрява сензомоторните умения, включително координацията око-ръка и сензорна стимулация.

Арт заниманията с терапевтична цел помагат на децата да усетят собствената си идентичност, да имат предпочитания, да правят избор, да имат чувство за собствени постижения извън рамките. Когато на деца се дава възможност да изразят себе си, те постигат истинско усещане за собствената си идентичност. Всичко това им помага да се изградят като осъзната личност.

Проектът се финансира от Фондация „Живот със Синдром на Даун“ и обхваща 4 деца, които ще посещават арт занимания със специалисти на Карин дом до края на 2020г.

 

 

Период на изпълнение

Октомври 2019 - Декември 2020

Финансира се от

Фондация "Живот със Синдром на Даун"

Лице за контакт

Веселина Тинчева
vtincheva@karindom.org
телефон: 052/302 518

Новини