За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Заедно сме по-успешни за социална подкрепа

21 март 2018

Секретариатът на областната червенокръстка организация бе домакин на партньорска среща с група курсисти от Карин
дом, включени в обучение по проект „Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация“. След преминаването на държавен изпит, родителите ще получат Свидетелство за професионална квалификация „Сътрудник социални дейности“, която ще им даде правото да работят по професията в държавни институции и неправителствени организации, предоставящи социални услуги и консултиране.

Веселина Тинчева, преподавател в центъра за професионално обучение на Карин дом, разказа и за други проекти, насочени към терапевтична работа с децата в неравностойно положение и консултативна работа с родителите. Милена Сиракова, директор на Секретариата на ОС на БЧК – Варна, презентира дейностите на БЧК и БМЧК, а Искра Харизанова, специалист „СПД“ представи социалната услуга „Гарова служба на БЧК – Варна“, благотворителните кампании и червенокръстките проекти за психо-социална подкрепа, в т.ч. за деца и лица в неравностойно положение.

Състоя се оживена дискусия и бяха предложени няколко идеи за бъдеща партньорска работа – демонстрации по първа помощ, излети на децата и родителите с катера на БЧК и др. Домакините и гостите на срещата си размениха работни материали. Четирима от участниците пожелаха да станат доброволци на БЧК. Срещата приключи с убеждението, че заедно сме по-силни, по-позитивни, по-успешни за социална подкрепа.

 

Проектът “Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация” на Карин дом се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, с финансовата подкрепа на Европейски съюз, Европейски социален фонд.

logo-bg-color

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни