За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Включване на деца със специални нужди в училище – развитие на умения и поддържаща среда

Цел на проекта:

Да финансира терапията на 5 деца със специални нужди в Карин дом. С включените в проекта деца работят високо-квалифициран екип от специалисти. С децата се работи и много активно за придобиване на социални умения, които да улеснят адаптацията и постъпването им в училище, както и да намали  риска от отпадане на деца със специални потребности от общообразователната система.

Дейности:

За всяко дете се разработва индивидуален терапевтичен план, съобразно неговите нужди. В зависимост от индивидуалните потребности, децата посещават терапевтични сесии с:

  • Физиотерапевт;
  • Детски психолог;
  • Логопед;
  • Група „Монтесори“

Провеждат се и социално-интегрирани дейности, които подпомагат общуването на децата, включени в проекта с техни връстници. Също така родителите получават консултации със социален работник относно правата и възможностите за образование и интеграция, промени в социалната политика спрямо децата със специални потребности, възможности за социално подпомагане.

Резултати:

Нашите специалисти предоставят индивидуална терапевтична програма за всяко дете според нуждите му. Специалистите- психолози, логопеди, физиотерапевти  провеждат терапията и оценяват напредъка на всяко дете. Очакваме определената терапия да подпомогне децата да се подготвят по-добре за постъпване в училище – да имат основни познания за училищните предмети, да подобрят комуникацията и социалните си умения.

В група „Монтесори“, децата заедно със специални педагози развиват своите социални и комуникативни умения. С помощта на Монтесори материали и в подкрепяща среда децата заедно със свои връстници се подготвят за постъпване в училище. Педагозите наблягат на областите: Език, Математика, География, История, Природа, работят за подобряване на фината моторика. Педагозите ни също така се стремят да развиват  уменията на децата, свързани с ежедневните дейности у дома и в детската градина. Организират се кулинарни и арт занимания, стимулират се дейности на открито за опознаване на заобикалящата ни природа.

За  Международен Женски Клуб – София

Международен Женски Клуб – София започва своята дейност още през 1989 г. и организира благотворителни събития за значими обществени каузи. Най-голямото ежегодно събитие за набиране на средства е Коледният Благотворителен базар, който обединява международната дипломатическа и бизнес общност за едно наистина вълнуващо събитие. Базарът дава възможност представители от цял свят да участват със свои ръчно изработени сувенири, национална кухня, облекло, литература, автентична музика, фолклор, култура и традиции. Главната цел на благотворителния базар е да привлече вниманието на обществото към каузите, които Клубът подкрепя, както и да събере средства за тях. Всяка година събраните средства се даряват за образователни програми и на фондации, които се занимават със социална интеграция и подкрепа на уязвими групи. Международен Женски Клуб – София подкрепя Карин дом от 2006 г. и е наш надежден партньор в терапевтичния процес.

Период на изпълнение

април 2017 - март 2018

Финансира се от

Международен Женски Клуб – София

Лице за контакт

Венета Милева
vmileva@karindom.org
телефон: +359 52 302 517