За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Видео лекция с Мая Донева – Human Rights Based Approach. Подход, основан на правата на човека

23 март 2020

Чуйте какво представлява Human Rights Based Approach – подход, основан на правата на човека в работата със семействата с деца със специални потребности. В лекцията се включиха повече от 90 участника в реално време, сред които специалисти, родители, учители. Очаквайте и наръчника, който подготвяме и също ще публикуваме на сайта и фейсбук страницата на Карин дом.

Видео лекцията можете да видите и споделите ТУК!

Лекцията води: Мая Донева, изпълнителен директор на Карин дом. 

Една много интересна тенденция в хуманитарната работа, социалната работа, младежката работа и образованието, която буквално противопоставя разбирането, че един човек може да има нужда от помощ и от подкрепа само ако вече правата му са нарушени, т.е., когато е вече твърде късно, защото вече има някаква щета, която е нанесена… особено що се отнася до децата и хората със специални потребности. 

През изминалата година Карин дом активно работи в посока адаптиране и утвърждаване на методологията Rights Based Approach и въвеждането на този иновативен за България подход, основаващ се на правата на човека. След като екипът на Карин дом беше обучен за внедряването на подхода в работата си със децата със специални нужди и техните семейства, се надяваме да направим достъпен този подход за повече организации, работещи в сферата на социалните услуги и човешките права. Адаптирането на методологията и въвеждането на този подход в България е огромна стъпка в признаването на семействата на децата със специални нужди като равноправна част от обществото и включването им в гражданските процеси и разработването на политики. Лекцията ще подпомогне и родителите – уменията им за включването в гражданските процеси и застъпничество.

 Вижте графика на провеждане на всички онлайн обучения на Карин дом ТУК!

Благодарим на Международен Женски Клуб- София за възможността да стартира проектът „Изграждане на капацитета и овластяване на родители на деца със специални потребности чрез въвеждане на иновативен за България подход, основаващ се на правата на човека“ на Карин дом!

laptop-300x170

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни