» Терапия на трамплин в Карин дом
За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Дарителска кампания:
Да осигурим терапия на 20 деца на възраст от 0 до 3 годинки

Early Intervention Session

Карин дом стартира инициатива за набиране на средства в платформата Global Giving

Donate Now

Терапия на трамплин в Карин дом

5 юни 2013
Сесия на трамплина - 01

През месец май в Карин дом започна въвеждането на нов за България терапевтичен метод – терапия на трамплин. 

Трапията на трамплин осигурява разнообразни възможности за движение, терапевтични упражнения и задоволява широк спектър от специфични нужди. Насърчава и събужда самостоятелни модели и рефлекси, като в същото време има и положителен психо-емоционален ефект.

Децата към които е насочена терапията, могат да бъдат с  леки до тежки физически и множество увреждания, включително  сензорни дефицити, когнитивни и комуникативни нарушения, както и деца  от спектъра на аутизма.

Как се появи идеята

В края на 2012 година трима специалисти от екипа на Карин дом бяха на работно посещение в английското училище Spring Common School. Там те са имали възможността да наблюдават множество сесии с деца, провеждани на трамплин. Методът, който е иновативен и показва добри терапевтични резултати, веднага е допаднал на Звезделина Атанасова – методист на Карин дом и само месец по-късно, през януари, започна подготовката за въвеждането на новия метод в Центъра.

Нашите приятели

Наши съмишленици станаха 1000 жени от Societe Generale Експресбанк, които ни подкрепиха и помогнаха терапията на трамплин да достигне и до децата в България. На свой ред Инерлогистика се включиха и осигуриха транспорта на самия трамплин, който пътува от Манчестър, Англия до градината на Карин дом във Варна. Трамплинът е с размери 3.65 x 2.15 метра.

В края на месец май 2013 Сю Тювей и Джулия МакИнтъш – специалисти от английското училище Spring Common School, посетиха Центъра и споделиха опита си от прилагането на терапията на трамплин. В рамките на една семдмица бяха проведени повече от 15 сесии с деца, посещаващи Карин дом. Сю и Джулия дадоха много полезни съвети и напътствия за терапевтичната работа на трамплина и показаха прилагането на различни идеи на практика. На гости ни бяха и двама специалисти от Дневен център за деца с увреждания гр. Свищов, които също се докоснаха до метода и обмениха идеи и опит с английските ни колеги.

Повече за самата терапия на трамплин

Трамплинът притежава някои уникални физични свойства – нестабилната му еластична повърхност дава  възможност за ускоряване и намаляване на скоростта на отскачане, което създава редица физологични ефекти върху сърдечно-съдовата система, дихателната система, мускуления тонус, механизма за баланс, ортостатичения механизъм, и не на последно място ефектът на възприятието.

Така с помоща на трамплина, кинезитерапевтите и рехабилитаторите имат възможност да мотивират  и създават променливи модели на движение в хармония с нуждите на терапевтирания. Чрез работата на трамплина са постига улесняване на движението, увеличаване или намаляване на мускулния тонус, насърчаване на баланса,  релаксация на мускулите и тялото, подобряване на сензорната интеграция, както и  на комуникативните умения.

Като обобщение можем да кажем, че чрез терапията на трамплин се постига добра тренираност на организма като цяло и се създава увереност в движенията. Още едно от големите предимства на метода е положителната реакция на децата, които възприемат сесиите на трамплин като забавна форма на игра.

Снимки от сесиите от изминалата седмица можете да разгледате на Facebook страницата на Карин дом.