За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Терапия на трамплин в Карин дом

6 юни 2013

През месец май в Карин дом започна въвеждането на нов за България терапевтичен метод – терапия на трамплин. 

Трапията на трамплин осигурява разнообразни възможности за движение, терапевтични упражнения и задоволява широк спектър от специфични нужди. Насърчава и събужда самостоятелни модели и рефлекси, като в същото време има и положителен психо-емоционален ефект.

Децата към които е насочена терапията, могат да бъдат с  леки до тежки физически и множество увреждания, включително  сензорни дефицити, когнитивни и комуникативни нарушения, както и деца  от спектъра на аутизма.

Как се появи идеята

В края на 2012 година трима специалисти от екипа на Карин дом бяха на работно посещение в английското училище Spring Common School. Там те са имали възможността да наблюдават множество сесии с деца, провеждани на трамплин. Методът, който е иновативен и показва добри терапевтични резултати, веднага е допаднал на Звезделина Атанасова – методист на Карин дом и само месец по-късно, през януари, започна подготовката за въвеждането на новия метод в Центъра.

Нашите приятели

Наши съмишленици станаха 1000 жени от Societe Generale Експресбанк, които ни подкрепиха и помогнаха терапията на трамплин да достигне и до децата в България. На свой ред Инерлогистика се включиха и осигуриха транспорта на самия трамплин, който пътува от Манчестър, Англия до градината на Карин дом във Варна. Трамплинът е с размери 3.65 x 2.15 метра.

В края на месец май 2013 Сю Тювей и Джулия МакИнтъш – специалисти от английското училище Spring Common School, посетиха Центъра и споделиха опита си от прилагането на терапията на трамплин. В рамките на една семдмица бяха проведени повече от 15 сесии с деца, посещаващи Карин дом. Сю и Джулия дадоха много полезни съвети и напътствия за терапевтичната работа на трамплина и показаха прилагането на различни идеи на практика. На гости ни бяха и двама специалисти от Дневен център за деца с увреждания гр. Свищов, които също се докоснаха до метода и обмениха идеи и опит с английските ни колеги.

Повече за самата терапия на трамплин

Трамплинът притежава някои уникални физични свойства – нестабилната му еластична повърхност дава  възможност за ускоряване и намаляване на скоростта на отскачане, което създава редица физологични ефекти върху сърдечно-съдовата система, дихателната система, мускуления тонус, механизма за баланс, ортостатичения механизъм, и не на последно място ефектът на възприятието.

Така с помоща на трамплина, кинезитерапевтите и рехабилитаторите имат възможност да мотивират  и създават променливи модели на движение в хармония с нуждите на терапевтирания. Чрез работата на трамплина са постига улесняване на движението, увеличаване или намаляване на мускулния тонус, насърчаване на баланса,  релаксация на мускулите и тялото, подобряване на сензорната интеграция, както и  на комуникативните умения.

Като обобщение можем да кажем, че чрез терапията на трамплин се постига добра тренираност на организма като цяло и се създава увереност в движенията. Още едно от големите предимства на метода е положителната реакция на децата, които възприемат сесиите на трамплин като забавна форма на игра.

Снимки от сесиите от изминалата седмица можете да разгледате на Facebook страницата на Карин дом.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни