За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Международна конференция по аутизъм

17 юни 2013

Открояващо се събитие, организирано от Карин дом през периода, беше проведената от 10 до 12 юни в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ Международна конференция по аутизъм. Тя събра близо 300 гости от цялата страна, както и професионалисти от Турция, Гърция и Румъния. Конференцията предизвика интерес сред разнообразна аудитория – специалисти, ангажирани пряко в работата с деца със специални потребности, родители, студенти, а също така университетски преподаватели и представители на медицинската общност. 

Конференцията беше организирана в отговор на нарастващи потребности от повишаване познанието в областта на аутизма, запознаване с новите тенденции за работа с децата от аутистичния спектър и подкрепа при овладяването на различни терапевтични методики, част от които вече се прилагат в Карин дом. Организатори на събитието бяха инициативен комитет от Карин дом, начело с Мариана Николова – изпълнителен директор на фондацията, заедно с анестезиолога д-р Бистра Власакова от Бостънската детска болница и Сара МакФийтърс – доброволец от Корпуса на мира. 

Официални гости на конференцията бяха представители на Министерство на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане, както и представители на община Варна. Самата конференцията започна с поздравително писмо, изпратено специално от министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева. 

В течение на три дни чрез лекции и семинари специалисти от САЩ запознаха аудиторията с теми като скрининг, медицинска оценка и терапии при аутизма; позитивни поведенчески интервенции и подкрепа; особености на анестезията при деца с аутизъм; както и сензорна преработка и връзката й с двигателната координация и двигателно планиране.

Повече за лекторите и темите, които бяха представени ще намерите на тази страница.

Участниците бяха удовлетворени от високото професионално ниво на лекторите и от получените нови знания и споделиха своите впечатления: „Удовлетворена съм. Получих много нови знания и инфрмация, които мога да приложа на практика! Благодаря на лекторите и на организаторите от фондация Карин дом!“ 

Темата за аутизма набира все по-голяма популярност сред специалистите, родителите и обществото в България. Надваме се тази тенденция да продължи и за в бъдеще и отново благодарим на д-р Бистра Власакова, за това че инициира провеждането на конференцията и участва активно в нейното организиране!

Стремежът на Карин дом е да превърне конференциите като тази в ежегодно събитие и подготовката на следващата конференция вече започна! Подкрепата на приятели, съмишленици, организации и бизнеса е важна за осъществяването на такъв международен форум – ако искате да се присъедините към нашите усилия и да подкрепите конференцията на Карин дом през 2014г. съвржете се с нас!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни