За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Терапията на трамплин е важна част от терапията на децата в Карин дом

16 февруари 2015

Карин дом Варна е доставчик на качествени услуги за деца със специални нужди и техните семейства. Постоянният ни стремеж да се усъвършенстваме в сферата на социалните услуги подбуди формирането на Обучителен Център, който обучава специалисти от цялата страна и чужбина, на иновативни и ефикасни техники и разпространение на добри практики в работата с деца със специални потребности.

“Рибаунд упражненията (упражнения с отскоци) са най-ефективната форма на упражнения, измислена от човека“

са казали от НАСА, в резултат на проучване, проведено през 1981г.

Карин дом познава предимствата на терапията на трамплин при работата с деца със специални нужди и множеството ползи от нея. През 2013 г. Карин дом Варна се сдоби със специализиран трамплин, благодарение на щедрото дарение на дамите от SG Експресбанк, които дариха средствата отпуснати им за отбелязване на 8-ми март на програмата на Карин дом. Интерлогистика се включиха и осигуриха транспорта на самия трамплин, който пътува от Манчестър, Англия до градината на Карин дом във Варна.

sg-expressbank-logo interlogistika-logo

От тогава до този момент използваме трамплина като част от терапията на средно 15 деца със специални нужди на седмица. За някои от децата тази терапия е животоподдържаща. Трамплинът понякога е основно движение при деца с церебрална парализа и залежали деца с други диагнози и множествено увреждания. Движението възбужда, „провокира“ рефлекса на изкашляне, като така се прочистват дробовете и се предпазват децата от застойни пневмонии, увеличава се дихателния капацитет на белите дробове, стимулира се ортостатичната реакция (например, научават се да поддържат главата си изправена), засилва се мускулатурата на цялото тяло, предизвиква тактилна, вестибуларна и проприоцептивна стимулация. Терапията на трамплин се използва и при деца с нарушения от Аутистичния спектър, сензорни дефицити, при проблеми с поведението и комуникацията. Скачането на трамплин е забавно и лицата на децата „греят“. Когато правилно се използва, трамплинът се оказва уникално средство за коригиране на неприемливото поведение, както и мотивиращо средство за иницииране на комуникация.

Ефектът и резултатите при работата на трамплин постигнати в Карин дом, мотивираха нашият Обучителен екип да разпространява като добра практиката сред други специалисти в областта на социалните услуги. На 12-14 ноември 2014 бе проведено обучение за споделяне на опит на тема „Терапевтична употреба на трамплина“, което привлече специалисти от страната и чужбина.

С постерна презентация представихме терапевтичната употреба на трамплина в Карин дом и ползите от тази терапия на „Националната конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието с международно участие“ на 23-25.10.2014 г., организирана от Научно дружество по неврология, психиатрия и психология на детското развитие, Научно дружество по невромускулни заболявания, Българско дружество против епилепсията, Българско дружество по клинична неврофизиология. Разгледайте постера ТУК.

Като посланици на новаторски методи при терапията на деца със специални нужди, нашите обучители представиха терапията на трамплин и ползите от нея и на още 8 обучения през изминалата 2014 година.

Повече за терапията на трамплин и как тя беше въведена в Карин дом ще научите на нашия сайт ТУК.

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни