За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Екипът на Карин дом премина обучение на тема „Разпознаване на травматичния стрес и възможности за интервенция“

7 юли 2022

На 21 и 28 юни 2022 г. екипът на Фондация „Карин дом“ премина пред двудневно обучение на тема „Разпознаване на травматичния стрес и възможности за интервенция“, проведено от д-р Севджихан Еюбовадоктор по психология, специалист по клинична психология и психодиагностика на нарушенията в детското развитие.

Обучението беше изготвено с цел да повиши информираността на специалистите по отношение на травматичния стрес и влиянието на травмата върху детското развитие и благополучието на семейства, бягащи от и преживяли войната в Украйна, които Фондация Карин дом усилено подкрепя чрез различни дейности в тази тежка ситуация. По време на обучението за специалистите от Карин дом Д-р Еюбова показа техники за усвояване на професионални практически умения за социално-психологическа подкрепа на деца и родители, преживели война.

Модулите на обучението включиха теми като:

  • Травматичен стрес – същност и прояви при различни възрастови групи; 
  • Последици от травмата и влияние на травмата върху детското развитие и семейното благополучие; 
  • Специфики на работа с лица (възрастни и деца), преживели травматичен стрес; 
  • Възможности за интервенция при травматичен стрес и управление на професионалните рискове. 

През последните месеци екипът от специалисти на Карин дом работи активно с украински семейства, жертва на военните действия в Украйна. Преминатото обучение несъмнено обогати знанията и уменията му да оказва пълноценна помощ на тези уязвими групи.

Предстои да бъде проведено и обучение за родители на същата тема в опит да се адресира преживения стрес от случващото се в Украйна и последващото бягство през граница и търсене на убежище в чужда страна, както и да се предоставят умения на родителите да работят със своите деца за облекчение на детската травма.

 

Обученията се провеждат в рамките на партньорството между Фондация Bcause: В помощ за благотворителността https://www.facebook.com/BCause.bg и Фондация „Карин дом“, проект Подкрепа за деца и семейства от Украйна, включително деца със специални потребности, за преодоляване травмата от войната

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни