За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Проектът за нова сграда на Карин дом е с минимално въздействие върху околната среда

21 декември 2020

Във връзка с подготвителната част на строителство на нова сграда, в която да се развива дейността на Фондация „Карин дом“, предстои премахването на 27 дървета във вегетация и 2 сухи дървета на възраст над 20 години, както и на 12 дървета с диаметър под 10см в лошо състояние на възраст под 20 години.

Организацията е подготвила компенсаторна програма, с която се ангажира да засади в същия имот като зелена ограда 231 стандартни иглолистни дървета с височина 1,2-1,4м и 17 средноразмерни дървета с височина 1,8-2,2м, с което надвишава поставените законови изисквания.

Архитектурният проект за новата сграда на Карин дом беше избран в международен конкурс, като възможно най-компактния проект с минимално въздействие върху околната среда.

dw-300x117

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни