За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом с награда за социална иновация в конкурс на МТСП

15 декември 2020

Фондация Карин дом бе отличена с престижното второ място в конкурса „Годишна национална награда за социална иновация в подкрепа на социалната икономика“ на Министерство на труда и социалната политика за 2020 г. в категория „Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“.

Мая Донева, изпълнителен директор на Карин дом присъства на официална церемония в Министерството, на която Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева и заместник-министрите Султанка Петрова, Адриана Стоименова и Лазар Лазаров връчиха наградите. Основна цел на наградата е насърчаване развитието на социални иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество и повишаване видимостта и ролята на социалните предприятия.

В условия на пандемия от 13.03.2020 г. Карин дом трансформира цялата си дейност в онлайн услуги – терапия, социална и психологическа подкрепа за семейства, тренинги за родители, обучения на родители и специалисти, игрови занимания, конференции, семинари, проекти и програми. Към момента Карин дом може да се похвали с разработени и внедрени иновативни семейно-ориентирани практики в условия на пандемия. Тези иновации в услугите ни позволиха да не спираме работа, което е от изключително значение за всички деца със специални потребности и техните семейства, с които Карин дом работи.

Екипът на Карин дом да реагира бързо и ефективно успя да трансформира своята работа от физическа към дистанционна. Като с това стана един от малкото центрове за социални услуги в България, които не само, че не спряха своята работа, но и я развиха. Предизвикателствата бяха безброй – както за екипа, така и за родителите. Като се започне от чисто техническите бариери и се стигне до разбирането и възприемането на онлайн услугите. Някои от най-впечатляващите иновативни практики и уникални идеи, които Карин дом усвои и приложи в условия на пандемия, са базирани на семейно-ориентирания подход, който е основа на всички услуги, които Карин дом предлага: „Карин дом в кутия“, „Мултисензорна образователна градина“, „Онлайн лекции, уебинари и обучения за родители и специалисти“. Някои идеи, които се родиха по време на пандемията и за които Карин дом успя да намери съмишленици и финансиране и следва да реализира в следващите месеци са: „Карин дом на колела“ и „Бебешка кутия“ – с подкрепата на Фондация Кахане.

Подкрепа на семействата в условия на извънредно положение за осигуряване на достъп до необходими за развитието на детето услуги, материали и среда са едно изключително предизвикателство, което изисква много опит, умения, знания, подготовка, екипност, устойчивост, мотивация, вдъхновение. Чрез всички нови и иновативни услуги, които Карин дом въведе, осигурихме подкрепа на деца със специални потребности и техните семейства, които нямат достъп до терапевтични и образователни услуги в условия на COVID. Чрез разработване на нови методи за работа, чрез подбор на нови канали за работа и комуникация, чрез адаптиране към новите условия за работа и живот в кризата, семействата имат възможността да продължат терапията на своите деца и то по най-добрия и качествен възможен начин.

В резултат на терапевтичните онлайн сесии, обучения, лекции, психологически и социални консултации и други услуги, успяваме да запазим психичното здраве на родителите, баланса в семейството, постоянството в работата с детето. Семействата са овластени да се справят, да се адаптират и да търсят решения в кризисни ситуации.

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни