За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Как да бъдем проактивни в подкрепа на нашите деца?

9 февруари 2021

На 04.02.2021 година се проведе уебинар за родители на тема „Как да бъдем проактивни в подкрепа на нашите деца“. На уебинара бяха поканени родители на деца със специални потребности (0-7г. ). Присъстваха представители на родителски организации, специалисти от Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен, Общностни центрове и родители.

Водещите Веселина Тинчева (специалист социални дейности) и Димана Митева-Найденова (психолог) представиха теоретичната рамка на темата – какво представлява застъпничеството, какви са неговите цели, кой взима решенията. Представени бяха различни инструменти, които подпомагат овластяването на семействата, така че те да преминат към активни действия и застъпничество. Поговорихме за значението на езикът, зачитащ личността, силата на думите при представянето на личните истории на семействата и техните деца и как те могат да променят закони и да привличат съмишленици. Обсъдени бяха някои от измененията в Наредба №5 за предучилищното образование, касаещи присъствието и участието на родителите. Във времето за дискусия поговорихме за работещи модели на онлайн работата със семействата и предизвикателствата, пред родителските организации.

По проекта предстоят поредица от обучения за родители , свързани с в три модула: Състояние и подкрепа за развитие на детето; Взаимодействие с институции и специалисти; Застъпничество и постигане на успех в процеса на приобщаване и толерантност. Предвиждат се и обучения за учители по теми, свързани с комуникация, работа в екип, структуриране на среда и поведенческа интервенция.

 

Обучението е организирано по проект “Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование”, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021. Партньор по проекта е State Diagnostic and Counseling Center (SDCC), Исландия.

Active-citizens-fund-300x105

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни