За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Подкрепата за детето и семейството в България и Исландия- семинар по темата обедини над 50специалисти и родители

9 февруари 2021

На семинара „Подкрепата за детето и семейството в България и Исландия. Сравнителен анализ“, който екипът ни проведе онлайн на 29-ти Януари, беше представен разработения от специалисти на Карин дом сравнителен анализ между начините, по който функционират здравната , образователната и социална система по отношение на децата със специални потребности и техните семейства.

Аудио запис на семинара можете да чуете тук:

 

Видеа от визитата на екипа ни в Исландия можете да гледате ТУК!

Към нашия видео блог!

В семинара се включиха повече от 50 участника – специалисти, родители, студенти, представители на институции, представители на граждански организации. Интересът към темата беше голям поради значимостта на изложения сравнителен анализ не само за проекта, но и за приобщаващото образование в България в дългосрочен план. Чрез сравнителния анализ и добрите практики от Исландия имаме възможност да благоприятстваме приобщаващото образование и да подобрим междусекторното сътрудничество.

Върху анализа работиха наши специалисти съвместно със специалисти от партньорската организация в Исландия, които предоставиха достъп до важни нормативни, стратегически и други документи и материали, които бяха прегледани и анализирани. По проекта ни оттук нататък тепърва предстоят обучения за родители и специалисти.
„Споделям като пряк участник в проекта – Родителите в Исландия са подкрепени, облекчени и стимулирани да работят. Демонстрира се доверие и уважение към специалистите. Правят се чести срещи на всички заинтересовани страни, в най-добрия интерес на детето. Търсят се начини за справяне. Семейството има право на избор. „– Галя Койчева, родител на дете със специални потребности и участник във Визита 1 в Исландия.

 

Семинарът се провежда по проект “Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование”, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 Партньор по проекта е State Diagnostic and Counseling Center (SDCC), Исландия.

 

Active-citizens-fund-300x105

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни