За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Проведохме обучение на Общностните центрове по партньорска инициатива на Уницеф България и Карин дом

15 февруари 2021

На 11 февруари 2021 г. Карин дом проведе последното от поредицата онлайн обучения на екипи по Ранна интервенция от Общностни центрове от цялата страна. Обученията се провеждат по партньорската инициатива на Уницеф България и Карин дом „Изграждане на капацитет за осигуряване на качествени, ориентирани към семейството услуги по Ранна детска интервенция“.
По време на обучението колегите Светлана Ангелова (логопед, специален педагог в Център „Ранна интервенция“, методист и мениджър на екип „Ранна интервенция“ в Карин дом) и Николета Йончева (логопед) развиха темата за провеждането на оценка на потребностите на детето и семейството и изготвянето на индивидуален семеен план, както и проследяване на напредъка. Заедно с участниците дискутираха за семейството и подкрепата на родителите и детето от най-ранна възраст, са факторите, които водят до постигането на дългосрочни резултати, до развитието на потенциала на детето и подобряват увереността на семейството.

Сътрудничеството ни с Уницеф е с фокус главно върху повишаване на качеството на ранната детска интервенция, предоставяна на деца със затруднения в развитието и увреждания и предоставяне на семейно ориентирани услуги, ранна детска интервенция и подкрепа за преход към приобщаващо предучилищно образование.

UNicef_6003598645130913034_big

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни