За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение на Карин дом събра специалисти от цялата страна

15 февруари 2017

Между 6 и 10 февруари тази година, Карин дом проведе две обучения във Варна, на които присъстваха над 150 учители и специалисти – специални педагози, психолози, логопеди, рехабилитатори и др. от цялата страна. Темата беше „Акценти в работата с деца с множество увреждания. Съвременни подходи.”

Обученията дадоха възможност на участниците да представят различни казуси от практиката си и да ги дискутират заедно с обучителния екип на Карин дом и други свои колеги. Наученото в процеса на обученията, участниците съотнасяха към своята практика и с интерес се включваха в практическите сесии, ролевите игри, дискусиите.

Обединихме се в промяната на терминологията, ориентирана от уврежданията към подкрепата. Акцентирахме върху важността на овладяването на функционалните умения и алтернативната комуникация за подобряване качеството на живот на децата с комплексни нужди. Обучението беше наситено и с демонстрации на материали, техники и методи на работа и възможност желаещите да ги изпробват веднага.

Интересът към това обучение беше много голям и се превърна в един чудесен форум за обмяна на опит и идеи. Бяха обсъдени конкретни трудности в работата на специалистите с децата с множество увреждания.

Обучението уважи и г-жа Грета Ганчева – директор на Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ към МОН, която оцени високо усилията на Карин дом за подобряване на образованието на децата и квалификацията на специалистите. Обучителните програми на Карин дом за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти вече са одобрени от МОН, което е още едно признание за качеството на обученията, които предлагаме.


Благодарим на MU-Vi.tv за предоставеното видео.

Обучението беше безплатно за участниците и се проведе в рамките на проект Enablin+ – международно партньорство на 8 организации по програма Еразъм+ на Европейския Съюз. Реализира се в страните България (представлявана от Карин дом), Белгия, Румъния, Италия, Португалия, Франция, Холандия, като водещ партньор е Университета в Антверпен, Белгия. Той е насочен към нуждите на деца и младежи с комплексни и интензивни нужди от подкрепа (КИНП), хората, които се грижат за тях и тези, които ги подкрепят. Проектът цели подобряване на включването, насърчаване на деинституционализацията и подобряване на качеството на живот на децата с комплексни и интензивни нужди от подкрепа от различни възрастови групи.

Благодарим на всички участници за активното включване! До нови срещи, колеги и приятели!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни